Tekstovi objavljeni u kategoriji " Saradnja "

  • Varvarinske gerontodomaćice stekle licencu za pružanje usluga

    Varvarinske gerontodomaćice stekle licencu za pružanje usluga

    Asocijacija za razvoj Žagubice, sa kojom je Opština Varvarin potpisala ugovor za pružanje usluge pomoć u kući za stare i odrasle osobe u okviru projekta ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost”, organizovala je edukaciju gerontodomaćica koje su započele ili treba da pružaju uslugu korisnicima za sticanje validne licence za obavaljanje ove usluge.…
  • Beogradu i Novom Sadu skoro polovina državnih subvencija!

    Beogradu i Novom Sadu skoro polovina državnih subvencija!

    Država Srbija je od 2014. do 2016. godine bezmalo polovinu subvencija za podsticaj investicija, koje su prioritetno namenjene manje razvijenim lokalnim samoupravama, dodelila kompanijama u Beogradu i Novom Sadu dok je za „korisnike“ u ekonomski devastiranim opštinama opredelila nepunih četiri odsto sredstava, pokazuju podaci Ministarstva finansija.…