9_brus

Prošle godine je tužilaštvo u Brusu primilo 29 krivičnih prijava zbog krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194 Krivičnog zakonika FOTO: CINK

Prošle godine je tužilaštvo u Brusu primilo 29 krivičnih prijava zbog krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194 Krivičnog zakonika FOTO: CINK