prijava protiv vlasnika

Monika je vlasnika butika prijavila zbog isplate plate "na ruke"

Monika je vlasnika butika prijavila zbog isplate plate “na ruke”