Podrška projektima Narodnog muzeja i varvarinske Biblioteke

Ministarstvo kulture i informisanja je obezbedilo značajna sredstva za podršku programima Narodnog muzeja Kruševac i Biblioteke Varvarin.

Prema objavljenim rezultatima konkursa o dodeli sredstava za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2015. godinu, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Narodni muzej Kruševac je dobio 2.100.800 dinara za otkup osam dela za zbirku Umetničke galerije. Među radovima su crteži, fotografije i slike značajnih srpskih umetnika različitih generacija, koji će biti predstavljeni kruševačkoj publici tokom 2016. godine.

Uz podršku Ministarstva kulture i informisanja varvarinska Biblioteka je realizovala  projekat “Priključenje Cobiss sistemu bibliotečkih ogranaka Opštinske biblioteke Varvarin”.

Biblioteka Varvarin je za realizaciju ovog projekta dobila 300.000 dinara i ta sredstva iskoristila za kupovinu računara i štampača za svih pet ogranaka na terenu, odnosno u odeljenjima u selima Bačina, Obrež, Bošnjane, Zalogovac i Donji Krčin“, kazao nam je direktor Biblioteke Goran Ćeličanin.

Biblioteka Varvarin je u Cobiss-u od marta 2014. godine, kada je i počela sa radom matična biblioteka u Varvarinu.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone