Tekstovi objavljeni u kategoriji " Žagubica "

  • Varvarinske gerontodomaćice stekle licencu za pružanje usluga

    Varvarinske gerontodomaćice stekle licencu za pružanje usluga

    Asocijacija za razvoj Žagubice, sa kojom je Opština Varvarin potpisala ugovor za pružanje usluge pomoć u kući za stare i odrasle osobe u okviru projekta ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost”, organizovala je edukaciju gerontodomaćica koje su započele ili treba da pružaju uslugu korisnicima za sticanje validne licence za obavaljanje ove usluge.…