t3-t2

Broj počinilaca nasilja u porodici evidentiranih u 2014. godini, prema odnosu / srodstvu sa žrtvom nasilja

Broj počinilaca nasilja u porodici evidentiranih u 2014. godini, prema odnosu / srodstvu sa žrtvom nasilja