razanj 4

Opština Ražanj je za četiri godine ostala bez 1.000 stanovnika

Opština Ražanj je za četiri godine ostala bez 1.000 stanovnika