panel 4

Predstavnice Alternativnog centra za devojke i Romani cikne Andrijana Kocić, Slavica Rakić i Snežana Živković FOTO: CINK

Predstavnice Alternativnog centra za devojke i Romani cikne Andrijana Kocić, Slavica Rakić i Snežana Živković FOTO: CINK