Jelena Milanović

JelenaMilanovic
Jelena Milanović

Ime i prezime: Jelena Milanović
Zanimanje: Doktorka tehnoloških nauka
Obrazovanje: Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Javna funkcija: Pomoćnica gradonačelnika Kruševca za društvene delatnosti
Stranka: Srpska napredna stranka
Mesto rođenja: Sombor
Godina rođenja: 1962.

Biografija:
Jelena Milanović je Srednju medicinsku školu, smer farmaceutski tehničar, završila u rodnom Somboru. Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisala 1980. godine, a diplomirala četiri godine kasnije. Te godine je bila proglašena za najboljeg diplomiranog studenta na Tehnološkim fakultetima u Srbiji od strane SHD-a.

Školske 1983/84. obavlja dužnost studenta prodekana kao najbolji student u generaciji. Magistrirala je 1991. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U toku poslediplomskih studija bila je stipendista SIZ-a za naučni rad Vojvodine. Doktorirala je na Tehnološko metalurškom fakultetu u Beogradu 2011. godine.

Od 1987. do 2004. godine bila je zaposlena u Hemijskoj industriji “Župa” u Kruševcu, kao tehnolog u Sektoru istraživanja i razvoja.

Od 2004. do 2008. godine je bila zaposlena kao rukovodilac proizvodnje u farmaceutskoj firmi u osnivanju.
Kao nastavnik u Srednjoj medicinskoj školi u Kruševcu radila je godinu dana, a od 2009.godine predaje u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković” u Kruševcu.

Objavila je trideset naučnih radova, od kojih su tri rada objavljena u vrhunskim naučnim časopisima međunarodnog značaja.

ActionSEE-visibility-2


Možda vam se dopadne i Više od ovog autora

Comments are closed.

Skip to content