Zoran Lugić

Ime i prezime: Zoran Lugić
Zanimanje: Doktor agronomije
Obrazovanje: Agronomski fakultet u Čačku, Biološki fakultet u Beogradu
Javna funkcija: Član Gradskog veća Kruševca zadužen za poljoprivredu
Stranka: Srpska napredna stranka
Mesto rođenja: Prisoje, Novi Pazar
Godina rođenja: 1963.

Biografija:

Zoran Lugić je rođen 1963. godine u selu Prisoje kod Novog Pazara. Diplomu inženjera agronomije opšteg smera na Agronomskom fakultetu u Čačku je stekao 1988. godine.

U Institutu za krmno bilje u Kruševcu je zaposlen od 1988. godine. Magistarski rad pod naslovom “Genetička kontrola u uspostavljanju simbiotskih odnosa između crvene deteline (Trifolium pratense L.) i bakterija azotofiksatora (Rhizobium trifolii)” odbranio je 1993. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Genetička varijabilnost važnijih agronomskih svojstava selekcionisanih populacija crvene deteline (Trifolium pratense L.)” odbranio je 1999. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu.

U Institutu za krmno bilje u Kruševcu radi na selekciji višegodišnjih leguminoza. Do sada je objavio preko 100 naučnih radova, publikovanih u inostranim i domaćim časopisima i skupovima. Kao član tima selekcionera učestvovao je u kreiranju 10 sorti krmnog bilja.

Od 2005. godine rukovodio je sa dva projekta tehnološkog razvoja u Institutu za krmno bilje u Kruševcu, kao i jednim međunarodnim EUREKA projektom gde je bio i koordinator projekta na kome su učestvovale tri zemlje.

U periodu od 2001. do 2004. godine bio je pomoćnik direktora za proizvodnju, od 2004. do 2008. godine pomoćnik direktora za nauku, a od 2011. godine je direktor Instituta za krmno bilje.

ActionSEE-visibility-2


Možda vam se dopadne i Više od ovog autora

Comments are closed.

Skip to content