Deca migranata od ove godine u predškolskom programu obrazovanja

1

Za decu uzrasta od pet i po do šest i po godina, koja borave u prihvatnim centrima za migrante u Srbiji, od ove školske godine prvi put počinje obavezni pripremni predškolski program.

Ove godine u programu je 38, od ukupno 333 dece koja su već raspoređena u osnovne škole.

Sistematski pregledi budućih predškolaca iz migrantskih centara su u toku u domovima zdravlja, a realizuju se u saradnji sa Ministarsvom zdravlja.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prošle školske godine omogućilo je da sva deca osnovnoškolskog uzrasta, koja su bila u prihvatnim centrima za migrante, pohađaju nastavu.

Doneto je Stručno uputstvo za uključivanje učenikaizbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, kojim je propisano da škola mora da pripremi i realizuje Plan podrške deci migrantima.

Škole su u obavezi da pripreme program adaptacije i prevladavanja stresa, kao i program ubrzanog učenja srpskog jezika na dopunskim časovima. Taj pristup pokazao se veoma efikasnim i omogućio da sva deca progovore srpski jezik. Obaveza nastavnika je da planiraju i prilagođavanje rasporeda pohađanja nastave, didaktičkog materijala, kao i metoda i načina rada.

U obrazovni sistem Republike Srbije sukcesivno je bilo uključeno oko 1.000 dece, a nastavnici su osnaženi kroz obuke koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizovalo u 2017/18. godini u saradnji sa Unicefom i nevladinim sektorom.

Od oktobra ove godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastaviće sa podrškom školama organizovanjem novih obuka i podrškom školama koje su odgovorile na javni poziv za dobijanje granta iz sredstava MADAD 2 projekta kako bi unapredili rad sa decom/učenicima u toj oblasti.

Priručnik za primenu Stručnog uputstva može se naći na linku http://www.mpn.gov.rs/o-ministarstvu/grupa-za-obrazovanje-manjina-socijalnu-inkluziju-i-zastitu-od-nasilja-i-diskriminacije/grupa-za-obrazovanje-manjina-i-ljudska-i-manjinska-prava-u-obrazovanju/

You might also like More from author

1 Comment

  1. DrKrljevic says

    Super! Naše dece sve manje a emigranti dolaze…

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content