Kolektori za četiri sela

U selima Veliko Golovode i Modrica počela je izgradnja kolektora koja se realizuje u okviru projekta „LOT 2“ čija je vrednost 6,6 miliona evra.

U okviru projekta „LOT 1“  na teritoriji Grada Kruševca postavljeno je sedam kolektora za prečišćavanje otpadnih voda.

Realizacija „LOT 2“ podrazumeva postavljanje kolektora, sa svim primarnim i sekundarnim vodovima, u četiri seoska, naselja – Modrici, Velikom Golovodu, Lipovcu i Pakašnici kao i regulaciju Garskog potoka. Ukupna dužina svih kolektora koji treba da budu postavljeni iznosi 39 kilometara.

U Velikom Golovodu je u toku izrada kanalizacione mreže u dužini od 5.363 metara dok je kanalizaciona mreža u Modrici duplo duža i iznosi 11.062 metara. Ukupna vrednost kolektora u Modrici iznosi 1.073.631 evra. Završetak radova predviđen je za 20. novembar 2017. godine.
Zbog izvođenja radova na kolektorima u Velikom Golovodu i Modrici otežano se odvija saobraćaj na regionalnim putevima  Kruševac – Jastrebac i Kruševac – Dvorane – Veliki Šiljegovac.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content