Pregled oznake

Trgovinski sud Kraljevo

Stečaj za “14. oktobar”?

Na sajtu Agencije za privatizaciju objavljena je kratka informacija da je u IMK "14. oktobar" pokrenut stečajni postupak, a da je Agencija postavila stečajnog upravnika. Za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju je imenovala  Zorana…
Skip to content