Koji je vaš nivo obrazovanja
  osnovnosrednjeviševisokomagistratura / master / doktorat

  Da li ste zaposleni?
  dane

  Da li izlazite na izbore?
  dane

  Odakle dobijate informacije o radu vaše lokalne samouprave?

  Da li smatrate da ste dovoljno upoznati sa radom vaše lokalne samouprave?
  dane

  Ukoliko nema dovoljno informacija o radu vaše lokalne samouprave, šta mislite, zbog čega?

  Da li znate koliko odbornika ima lokalna skupština i ko su odbornici?
  dane

  Da li znate da možete prisustvovati sednicama lokalne skupštine?
  dane

  Da li vam je poznato ko su pomoćnici predsednika opštine (gradonačelnika) i direktori javnih
  preduzeća?
  dane

  Da li ste ikada učestvovali na javnoj debati - raspravi organizovanoj od strane lokalne
  samouprave?
  dane

  Po vašem mišljenju koja opštinska (gradska) služba najtransparetnije funkcioniše? (Dva
  odgovora maksimalno)

  Po vašem mišljenju koja opštinska (gradska) služba ne funkcioniše transparentno? (Dva
  odgovora maksimalno)

  Skip to content