Zakup poljoprivrednog zemljišta – licitacija u Varvarinu

0

Opština Varvarin je raspisala oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Varvarin. Oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Varvarin raspisan je u katastarskim opštinama Bačina, Bošnjane, Selo Varvarin, Gornji Katun, Karanovac, Obrež, Orašje i Pajkovac, ukupne površine 95,6892 ha.

Licitacioni korak iznosi 1.000 dinara, a uvid u dokumentaciju u vidu grafičkog pregleda katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spiska parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Uslužnog centra Opštine Varvarin, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju, a obilazak poljoprivrednog zemljišta može se izvršiti u KO Bačina dana 05.12.2016.god. od 10 časova, KO Bošnjane dana 05.12.2016.god. od 15 časova, KO Selo Varvarin dana 05.12.2016.god. od 14 časova, KO G. Katun dana 05.12.2016.god. od 8 časova, KO Karanovac dana 05.12.2016.god. od 13 časova, KO Obrež dana 05.12.2016.god. od 9 časova, KO Orašje dana 05.12.2016.god. od 11 časova, KO Pajkovac dana 05.12.2016.god. od 12 časova.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content