ЗИМСКА ШКОЛА ПОЉОПРИВРЕДЕ: О мерама пољопривредних подстицаја

0

О мерама локалних давања за пољопривреду које треба додатно подржати или их
имплементирати у наредном периоду, представници удружења Млади пољопривредници Србије
дискутовали су са представницима Већа за пољопривреду града Крушевца у оквиру Зимске
школе пољопривреде коју је крајем децембра организовала Пољопривредна саветодавна и
стручна служба Крушевац

Као резултат успостављања дијалога на локалном нивоу али и поређењем резултата
истраживања, анализе Програма мера и извештаја о давањима у пољопривреди, Млади
пољопривредници Србије израдили су ”Анализу и препоруке у припреми мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Крушевца”.

Израда анализе је део пројекта ”Оснаживање младих пољопривредника за коришћење локалних
подстицаја у пољопривреди” чији је циљ информисање и едукација младих пољопривредника о
постојећим подстицајима, али и о начину на који могу да учествују у креирању мера кроз које
локална самоуправа даје подстицаје пољопривредницима. Пројекат реализују удружење Млади
пољопривредници Србије и медиј Агроњуз са фокусом на шест локалних самоуправа у којима
постоје средње стручне пољопривредне школе: Крушевац, Смедерево, Краљево, Пожаревац,
Свилајнац и Пожегу.

Град Крушевац опредељује преко 50 милиона динара на годишњем нивоу за помоћ
пољопривредним произвођачима, нарочито у области руралног развоја. Локална самоуправа је
препознала потребу за додатним мерама помоћи, док су Млади пољопривредници Србије кроз
анализу и препоруке додатно подстакли представнике града на размишљање које су мере
важне за економско оснаживање пољопривредника.

Овај документ јавне политике представницима Већа за пољопривреду града Крушевца може
послужити као основ за даље планирање и увођење нових мера пољопривредне политике и
политике руралног развоја и заправо он одговара тренутно исказаним потребама
пољопривредника града Крушевца”, напомиње Оливер Алексић, координатор пројекта. Како
додаје, овакав начин партиципативног укључивања заједнице и креирања јавних политика заснива
се на реалним потребама заједнице и представља одговорно доношење одлука које је
утемељено на доказима.

ФОТО: Agronews.rs

Рад Младих пољопривредника Србије/Агроњуза подржава Шведска у оквиру програма
Београдске отворене школе ”Млади и медији за демократски развој“.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × five =

Skip to content