paulovnija-2

Stručni skup o mogućnostima koje pruža uzgajanje "paulovnije" FOTO: S. Milenković

Stručni skup o mogućnostima koje pruža uzgajanje “paulovnije” FOTO: S. Milenković