Политика приватности

Ko smo mi

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac, Stefana Prvovenčanog 10/12, Kruševac; info@krusevacpress.com obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Pružanje osnovnih usluga
 • Korisnička podrška

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak

Pristanak možete povući u svakom trenutku. Dovoljno je da nam se obratite na neki od naših kontakata.

Korisnici podataka

Centar za istraživačko novinarstvi Kruševac ne prosleđuje, ne prodaje i ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Sistem privilegija i rola

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   12 meseci

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u sledeće države:

 • Nemačka

Transfer se vrši zbog tehničkog funkcionisanja portala (lokacija servera je u Nemačkoj).

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Centra za istraživačko novinarstvo Kruševac na sledeće kontakte:

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac
Stefana Prvovenčanog 10/12
Kruševac

info@krusevacpress.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Skip to content