Borba protiv korupcije na lokalnom nivou

U Kraljevu se održava skup predstavnika lokalnih samouprava i civilnog sektora a razgovara se o borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

Grad Kruševac je doneo Lokalni antikorupcijski plan, a uskoro će izabrati i članove tela za praćenje sprovođenja plana.

Maja Cuckić, sekretarka Skupštine grada Kruševca ističe:

Svi koji su zainteresovani da učestvuju u borbi protiv korupcije u svojoj sredini biće javno pozvani da se na taj konkurs jave i naravno komisija, stručna i nezavisna, izabraće one za koje smatraju da će se najbolje baviti tim poslom i predaje listu Skupštini, a Skupština bira članove tog radnog tela, odnosno Saveta.”

Članovi tela koji će pratiti koliko se plan sprovodi u praksi moraju biti nezavisni od lokalne samouprave i njenih čelnika, a gradovi i opštine bi trebalo da u taj proces uključe i civilno društvo.

Savetovanje je organizovano u okviru projekta koji finansira Evropska unija i koji treba da ojača domaće mehanizme za prevenciju i borbu protiv korupcije.

Usvajanje i primena lokalnih antikorupcijskih planova je i obaveza Srbije u pregovorima o pristupanju Uniji.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content