PLAN RAZVOJA OPŠTINE ĆIĆEVAC: Konsultacije sa građanima na više nivoa

Opština Ćićevac i Udruženje građana “Evrokontakt” iz Kruševca rade na izradi Plana razvoja opštine Ćićevac za naredni sedmogodišnji period.

Ovaj dokument treba da da smernice o tome na koji način će opština Ćićevac da se razvija u budućnosti.

Izrada ovog dokumenta je od izuzetnog značaja jer definiše put Opštine Ćićevac u narednih sedam godina. U realizaciju projekta je uključen veliki broj ljudi a akcenat je na široj populaciji. Uputili smo poziv svima da se uključe u proces konsultacija – građani, privrednici, mala i srednja preduzeća, organizacije civilnog društva…Što više ideja bude integrisano u Plan razvoja to znači da će on biti sveobuhvatniji”, ističe dr Mirjana Krkić, predsednica Opštine Ćićevac.

Nenad Krstić, predsednik UG “Evrokontakt”, naglašava da je trenutno u toku proces konsultacija i da je jedno od ključnih pitanja motivisanje građana da se uključe u izradu Plana razvoja.

Potrudili smo se da građanima ponudimo što više kanala komunikacije kako bi mogli da iznesu svoje ideje i predloge. Oni to mogu da učine slanjem pismenih komentara i predloga poštom na adresu: Opština Ćićevac, Karađorđeva 106, 37210 Ćićevac, sa naznakom “Za Plan razvoja”, zatim ubacivanjem pismenih komentara i predloga u posebno sanduče u holu Opštine Ćićevac i slanjem pismenih komentara i predloga poštom na e mail adresu planrazvoja@cicevac.ls.gov.rs ili preko specijalnog obrasca na sajtu projekta na adresi www.planrazvojacicevac.evrokontakt.org”, naglašava Krstić.

Po rečima Krkićeve najdragocenija je neposredna komunikacija sa građanima prilikom obilaska naseljenih mesta. U toku procesa konsultacija biće postavljeni i informativni posteri u svim mesnim zajednicama.

Sve aktivnosti se realizuju u okviru projekta “Izrada Plana razvoja opštine Ćićevac” koji realizuju u partnerstvu Udruženje “Evrokontakt” iz Kruševca i Opština Ćićevac, za koji su dobili podršku od Švajcarske, kroz projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” koji sprovode Helevetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative iz Beograda.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content