Takmičenje recitatora

U Kulturnom centru Kruševac u petak će biti održano takmičenje recitatora grada Kruševca.
Pravo učestvovanja imaju učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na školskim takmičenjima u kategorijama:
• od 1. do 4. razreda osnovnih škola,
• od 5. do 8. razreda osnovnih škola, i
• u kategoriji učenika srednjih i viših škola.

Kriterijumi po kojima će stručna komisija vrednovati recitatore jedinstveni su za sve nivoe takmičenja i sva tri uzrasta i sadrže:
• izbor pesama primeren uzrastu i polu recitatora,
• akcentuaciju i dikciju,
• ostvarivanje misaono-emotivnog sadržaja pesme,
• prirodnost, izražajnost i sugestivnost recitovanja.

Takmičari recituju po jednu pesmu na svim nivoima takmičenja. Pesma se recituje napamet i može trajati najviše tri minuta za mlađi i srednji uzrast, a četiri  minuta za stariji uzrast.

Diskvalifikovaće se recitatori čije govorenje pesme traje duže od utvrđenog vremena.

Takmičenje recitatora grada Kruševca održaće se u petak, 9. marta, sa početkom u 10 časova za mlađi uzrast, i u 13  časova za srednji uzrast u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac.

Za stariji uzrast takmičenje počinje u 10 časova u parohijskom domu Crkve Lazarice.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content