Usluge Centra za socijalni rad koristi više od 900 stanovnika Opštine Varvarin

U situaciji kada je stanovništvo Opštine Varvarin sve starije i nemoćnije najveći pritisak je na ustanove koje se bave raznim vidovima socijalne zaštite, a pre svih na Centar za socijalni rad.

U 2015. godini Centar za socijalni rad u Varvarinu je radio sa 908 korisnika, skoro 5% od ukupne populacije, među kojima je najviše, 59,69 %, bilo odraslih lica, a potom populacija ostarelih, 19,16%. Ogromna većina korisnika, 769 ili 84,69 %, dolazi iz seoskih naselja, što je i razumljivo, jer gro stanovnika Opštine Varvarin živi u selima.

Ivanka Milenković, rukovodilac Centra za socijalni rad u Varvarinu FOTO: S. Milenković
Ivanka Milenković, rukovodilac Centra za socijalni rad u Varvarinu FOTO: S. Milenković

U grupaciji odraslih korisnika, najbrojnija su bila materijalno ugrožena odrasla lica – 312 (57,56% od ukupnog broja odraslih), a potom osobe sa invaliditetom – 70 (12,92%). U grupaciji ostarelih korisnika, najbrojnija je bila korisnička grupa ostarelih osoba sa invaliditetom – 76 (ili 43,68% ukupnog broja ostarelih), a potom materijalno ugrožene osobe – 64 (36,48%)”, objašnjava Ivanka Milenković, direktorka Centra za socijalni rad u Varvarinu.

Indikativno je da je bez završene osnovne škole 37,89% punoletnih korisnika a samo sa završenom osnovnom školom 33,75% punoletnih (24,72% odraslih, 4,89% ostarelih i 4,14% mladih).

Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć u 2015. godini godini podnela su 155 lica, a pravo je priznato u 150 slučaja.

varvarin2016-ig10Broj porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, koje se isplaćuje iz republičkog budžeta, promenljiv je tokom godine. Nekim porodicama priznato je pravo na ograničeni vremenski period – do devet meseci u toku kalendarske godine, u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti. Navedeno pravo tokom godine koristi između 195 i 215 porodica. Na kraju prošle godine navedeno pravo koristilo je 195 porodica, od toga su 83 porodice sa jednim članom, 42 porodice sa dva člana, 21 porodica sa tri člana, 26 porodica sa četiri člana i 23 porodice sa pet i više članova”, dodaje Ivanka Milenković.

Najviše korisnika novčane socijalne pomoći je iz najvećih sela varvarinske opštine FOTO: S. Babović
Najviše korisnika novčane socijalne pomoći je iz najvećih sela varvarinske opštine FOTO: S. Babović

Zanimljivo da je najveći broj porodica koje koriste pravo na novčanu socijalnu pomoć iz najnaseljenijih i najbogatijih mesta Opštine Varvarin. Ovo pravo ostvarilo je 36 porodica iz Varvarina, 26 iz Bačine, 24 iz Obreža, 18 iz Bošnjana, 15 iz Gornjeg Katuna, 13 iz Selo Varvarina i 12 iz Donjeg Katuna.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć imalo je i osam porodica iz Izbenice i Suvaje, po sedam iz Donjeg Krčina i Zalogovca, pet iz Toljevca, po tri iz Orašja, Maskara i Marenova, dve iz Cernice i po jedna iz G.Krčina, Pajkovca, Male Kruševice, Karanovca i Parcana.

Jedan od prioriteta zajednica koje su biološki devastirane padom nataliteta, starenjem stanovništva i migracijama trebalo bi da bude podrška porodicama sa više dece i deci uopšteno.

Šta Opština Varvarin čini na tom planu? Budžetom za 2016.godinu Opština Varvarin opredelila je 600.000 dinara kao pravo na naknadu za novorođenče (za svako novorođenče po 6.000 dinara) dok će nezaposlene porodilje moći da podele 13.430.000 dinara.

U protekloj godini je, inače, evidentirano 106 porodilja koje spadaju u kategoroju mladih, odnosno imaju manje od 26 godina.

Teška materijalna situacija utiče na funkcionalnost porodica i položaj dece FOTO: S. Milenković
Teška materijalna situacija utiče na funkcionalnost porodica i položaj dece FOTO: S. Milenković

Teška materijalna situacija negativno utiče na porodice sa deco mi utiče na njihovu funkcionalnost a posledice su evidentne.

U toku 2015. godine iz bioloških porodica izdvojeno je petoro dece. Dva deteta zbog neadekvatnog roditeljskog staranja, jedno iz razloga što roditelji nisu bili u mogućnosti da odgovore na potrebe deteta, a dva deteta su ranije bili pod nadležnošću drugog centra, te je nakon preuzimanja predmeta u nadležnost i stavljanja dece pod starateljsku zaštitu, realizovan smeštaj u hraniteljsku porodicu. U 2015. godini, pod starateljskom zaštitom bila su 22 deteta, prema kojima je u 15 slučajeva postavljen neposredni staratelj (stručnjak organa starateljstva), u 7 slučaja postavljen je staratelj (iz redova srodnika ili hranitelja), kod petoro dece primenjen je institut privremenog starateljstva. Na smeštaju u hraniteljskoj porodici tokom godine nalazilo se 21 dete”, nabraja Ivanka Milenković.

Direktorka Centra za socijalni rad smatra da nemogućnost mladih sa srednjom stručnom spremom da se zaposle u struci, a ne razmišljaju, ili ne žele prekvalifikaciju, ili da se bave poljoprivredom, dovodi do nesamostalnosti mladih bračnih parova i njihove zavisnosti od primarnih porodica, što sa sobom nosi brojne probleme.

varvarin2016-ig09

Ovome moramo dodati još niz negativnih pokazatelja. Zabrinjavajuće loša obrazovna struktura stanovništva, nizak nivo zdravstvene kulture i kulture uopšte, nestajanje tradicionalnih vrednosti i patrijarhalnog vaspitanja (višegeneracijske porodice su retkost), nakaradno primenjen „moderan stil življenja“ neprimeren za datu sredinu, mislim na imitiranje „popularnih“ javnih ličnosti, stupanje u brak, ili u vanbračnu zajednicu sa nerealnim očekivanjima od partnera, uglavnom zbog trudnoće. Sve su češće vanbračne zajednice ali znatan broj obolelih od karcinoma, autoimunih bolesti, kardiovaskularnih bolesti, bolesti bubrega i pluća, obolelih od dijabetesa, osoba koje su operisale štitnu žlezdu, osoba sa intelektualnim poteškoćama…”, ocenjuje Ivanka Milenković.

Varvarin2016

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content