Za prečišćavanje otpadnih voda potrebna ogromna sredstva

Sva otpadna voda sa teritorije Opštine Varvarin ide direktno u vodotokove, u Veliku Moravu i seoske potoke, što će morati da bude promenjeno u narednih nekoliko godina.

Otpadne vode iz Varvarina se izlivaju u Veliku Moravu

Prošle godine smo završili pet projekata koji se odnose na izradu separatora za prečišćavanje otpadnih voda. Reč je o muljnim separatorima. Ukupna vrednost tih projekata, da bi bili realizovani na terenu, je oko 3,5 miliona evra. Urađen je projekat za separatore za Grad Varvarin, Obrež, Gornji i Donji Katun i Selo Varvarin a trenutno je u toku rešavanje imovinsko-pravnih odnosa”, objašnjava Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin.

Kao mala i nedovoljno razvijena komuna Varvarin nema dovoljno sredstava da reši veliki komunalno-ekološki problem prečišćavanja otpadnih voda.

Opština ne može da izdvoji 1.517.000 evra da bi se uradio separator optadnih voda za Grad Varvarin. To su velika sredstva i zato smo konkurisali kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Videćemo da li ćemo dobiti neki novac. Inače, čitava teritorija Grad Varvarina je pokrivena kanalizacionom mrežom. Za druga naselja je pokrenuta inicijativa da se rade kanalizacione mreže”, dodaje Pavić.

Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin FOTO: CINK - S. Milenković
Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin FOTO: CINK – S. Milenković

Trenutno sva otpadna voda iz Varvarina ide, kroz dva ispusta, u Veliku Moravu. Otpadna voda iz većine seoskih domaćinstava odlazi u Kalenićku reku i druge vodotokove na teritoriji opštine.

U prethodnoj deceniji bilo je predloga da se na osnovu veličine i fizičko-geografskog položaja naselja izgradi devet  kanalizacionih sistema, što je napušteno kao ideja, jer nije moguće otpadne vode ispuštati u male vodotoke-potoke, koji u sušnom periodu godine imaju mali proticaj ili presušuju.

Razmišljalo se i o izgradnji postrojenja za prečišćavanje vode koje bi bilo locirano na levoj obali Zapadne Morave, između Maskara i Varvarina, a vode do ovog postrojenja bi se dovodile određenim kanalizacionim sistemom, preko više crpnih stanica i kolektora. Кapacitet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda trebalo bi da bude 450 m³/dan  ali je i ovo rešenje trenutno u drugom planu jer iziskuje ogromna sredstva.

Izrada separatora je od ključne važnosti za rešavanje problema otpadnih voda. Najveća kočnica su sredstva. Računamo da makar deo sredstava možemo da dobijemo i od nekih evropskih fondova jer se sada, u procesu pridruživanja Srbije EU, velika pažnja posvećuje zaštiti životne sredine”, dodaju u Opštini Varvarin.

Otpadne vode u selima se ispuštaju u potoke i reke

Kao i u mnogim drugim pitanjima za Opštinu Varvarin problem su sela u Gornjem Temniću koja ne samo da nemaju kanalizacionu mrežu već ni ono osnovnije, vodovod.

Pokušavamo nešto da uradimo što se tiče vodovoda. Još ranije smo započeli pregovore a sa Javnim preduzećem “Vodovod” potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije za Zalogovac, Parcane, Marenovo. Nažalost, tu se stalo. Sada pokušavamo da to obnovimo , da pokušamo da završimo bar projekat za obezbeđenje zdrave pijaće vode pošto je regionalni vodovod završen. Pokušavamo da rešimo to i da se priključimo kako bismo svi imali zdravu pijaću vodu”, zaključuje Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content