Zbog starenja stanovništva potrebno još više gerontodomaćica!

Projekat “Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj” ulazi u završnu fazu a o dosadašnjim dometima i izazovima razgovarali smo sa Samirom Stevićem, koordinatorom pružanja usluge pomoć u kući.

Kako, nakon skoro godinu dana, ocenjujete domete projekta socijalne zaštite koji se realizuje u Opštini Ražanj?

Projekat „Unapređenje socijalne zaštite u opštini Ražanj“ je, pre svega, obezbedio nastavak pružanja usluge Pomoć u kući za stare (PUK u daljem tekstu). PUK usluga se, u opštini Ražanj pruža već deset godina kroz razne projekte i organizacije koje lokalna samouprava inicira zajedno sa Centrom za socijalni rad Ražanj i sa Udruženjem građana „Sunčev zrak“.
Što se tiče trenutno aktuelnog projekta, najveći benefit je taj što je povećana informisanost meštana opštine o usluzi, povećan broj korisnika, a projekat je i medijski adekvatno ispraćen.
Još jedna odlična stvar je ta što je odrađeno mapiranje demografskog i ekonomskog stanja u opštini pa sada postoji jasniji uvid u stanje i status stanovnika opštine Ražanj”.

Samir Stević, koordinator pružanja usluge pomoć u kući u opštini Ražanj

Da ste u mogućnosti šta bi ste sada uradili drugačije na projektu?

“Od početka projekta imali smo probleme sa prevozom tj. troškovima prevoza, a do dan danas gerontodomaćice nisu dobile nužni minimum opreme za rad (higijenske rukavice i sredstva za suvo pranje ruku). Nedostatak ovih sredstava je dodatno opteretio gerontodomaćice jer su sve nabavljale same.
Put je bio naročito veliki problem za jedan deo gerontodomaćica koje obilazi po 3-4 mesta. Problem je bio taj što su troškovi kasnili i po 5 meseci (još su i gerontodomaćice vozile svojim vozilima i bez uračunate amortizacije) pa je u dva navrata dovedeno u pitanje pružanje usluge u mestima koje drže te gerontodomaćice koje putuju i na taj način posredno ugroženi korisnici jer nisu imale više para da finansiraju putovanje. (plata je minimalac). Od kada smo dobili auto specijalno za ovu uslugu. pre oko dva meseca, situacija se znatno popravila a sada smo u stanju i da pružimo pomoć oko prevoza korisnika za hitne slučajeve i problemi sa troškovima su sanirani.
To su stvari koje ne bi trebalo da se ponavljaju u budućnosti i jedino što je bilo problematično”.

Šta je, po vama, najveći domet ovog projekta?

“Definitivno najveći plus jeste što je povećan broj korisnika u odnosu na prethodne projekte i povećana informisanost meštana opštine Ražanj o ovoj vrsti usluge. Pored toga, sprovedeno je i istraživanje vezano za socioekonomski status stanovnika opštine i potrebom za dalje pružanje usluge PUK u opštini Ražanj.
Projekat je dobro prezentovan u javnosti i kroz medije. Radili smo nekoliko intervjua i par TV emisija kroz koje je prezentovan rad gerontodomaćica i iskustva dosadašnjih korisnika uslluge. Još jedna od bitnih stvari je, svakako, obezbeđivanje pomoći za osobe kojima je ta pomoć neophodna i zapošljavanje 12 osoba što jednoj maloj opštini kao što je Ražanj od izuzetnog značaja”

Koji su najveći izazovi u oblasti socijalne zaštite sa kojima će se u budućnosti suočiti Opština Ražanj?

“Ono što se može zaključiti iz dosadašnjeg rada i informacija koje imamo je da će stare osobe biti fokus za socijalnu zaštitu u budućnosti opštine Ražanj. Na žalost, situacija je takva da je broj staračkih i staračkih samačkih domaćinstava u porastu. Jedan od većih problema sa kojima se susrećemo je taj što nisu pokrivena sva mesta uslugom. Potrebno je povećati broj gerontodomaćica da bi pokrivenost mesta bila sto posto. Tu dolazimo do problema koji je standardan za našu zemlju a to su finansije. Veoma je teško obezbediti dovoljno sredstava za pružanje usluge u svim mestima i to je problem koji perzistira poslednjih desetak godina od kad se usluga sprovodi”.

U opštini Ražanj uslugu Pomoć u kući realizuju već deset godina

Na koji način se mala i nerazvijena opština poput Ražnja može boriti sa sve izraženijim potrebama u oblasti socijalne zaštite?

“Broj korisnika Centra za socijalni rad je u stalnom porastu. Nedostatak posla, staračka domaćinstva, migracija mladih, nepostojanje privrednih delatnosti… Sve su to tekući problemi sa kojima se suočavamo. Pozitivno je to što lokalna samouprava prepoznaje ove potrebe i trudi se da obezbedi neki vid zapošljavanja, što kroz javne radove i radna angažovanja, što kroz razne projekte (kao što je i naš PUK).

Saradnja CSR i lokalne samouprave je veoma dobra i uzajamna. Postoji veliko razumevanje za status stanovnika, naročito za status starih osoba. Što se tiče PUK usluge, kao što sam rekao, opština već nešto duže od deset godina obezbeđuje ovu uslugu i nadamo se da se sa time nastavi i posle završetka ovog projekta. Do sada smo uvek našli načina da nastavimo sa obezbeđivanjem usluge PUK, a lokalna samouprava ulaže znatne napore da obezbedi stalnost usluge.
Još jedna od stvari koja olakšava napore za obezbeđivanje usluge je veoma dobra međuinstitucionalna saradnja u Ražnju”, zaključuje Samir Stević, koordinator pružanja usluge pomoć u kući u Centru za socijalni rad Ražanj.

Projekat “Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj”, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije,realizuju udruženje građana “Sunčev zrak”, Centar za socijalni rad Opštine Ražanj i Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt” iz Kruševca.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content