AKADEMIJA OXFORD: Kuvar, konobar, barmen…

Od malena ste želeli da naučite da kuvate, a mnogi su vas zbog toga zadirkivali? Međutim, ono što mnogi ne znaju, jeste da je kurs za kuvara izuzetno tražen, budući da kandidati koji budu završili ovu edukaciju i stekli validan sertifikat imaju mogućnost da vrlo brzo pronađu u toj struci zaposlenje. Stvar je u tome da su kuvari zaista traženi ne samo na tržištu rada naše zemlje, nego i u mnogim državama sveta.

Naravno, sama činjenica da je neko pohađao kurs za kuvara nije dovoljna, iako Akademija Oxford Kruševac nastavu organizuje i kroz teoriju i kroz praksu. Kasnije, nakon što kandidati budu stekli zvanično priznati sertifikat za kuvara, oni bi ipak trebalo da usavršavaju sva znanja koje su stekli kroz ovu edukaciju.

Važno je da svako od njih zna i to da Akademija Oxford Kruševac naročito vodi računa o tome sa kim sklapa ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji, odnosno gde kandidatima omogućuje da pohađaju praktičan deo nastave. Svakako da su poslovni partneri ove obrazovne institucije dokazano dobri u svom poslu, te nema nikakve sumnje da će kandidati i te kako imati mogućnost da zaista uče od najboljih.

Predviđeno je da svi koji su zainteresovani da pohađaju kurs za kuvara najpre izvrše prijavljivanje i to ili putem brojeva telefona 037 20 29 202 ili 069 10 90 584, odnosno da osnovne podatke o sebi pošalju na mail adresu krusevac@akademijaoxford.com. Isto tako, zainteresovani za pohađanje ove stručne edukacije mogu prijavljivanje izvršiti i direktno u poslovnicama ove obrazovne institucije, koje se nalaze na adresi Majke Jugovića 43/2 i to u periodu od 08 do 17 h, radnim danima, odnosno u periodu između 09 i 14 časova subotom.

Predviđeno je da nastava bude organizovana ili prema pravilima individualne ili grupne, pa bi kandidat trebalo prilikom prijavljivanja da se odluče za jednu od ponuđenih opcija. Na osnovu toga će dobiti informacije kako o datumu početka, tako i o svim ostalim detaljima koji se odnose na ovu stručnu edukaciju. Najbitnije je da kandidati imaju na umu i to da se očekuje njihovo lično prisustvo prilikom upisa, kao i dostavljanje propisanih dokumenata, a o čemu će ih nadležni u ovoj obrazovnoj instituciji na vreme obavestiti.

Pošto budu završili sa pohađanjem i praktičnog i teoretskog dela, koji obuhvata kurs za kuvara, kandidati nakon izvršene provere znanja stiču i sertifikat za kuvara. Ne treba zaboraviti da je Akademija Oxford Kruševac ovlašćena za sprovođenje ove edukacije, što znači da kandidati zvanično postaju vlasnici priznatog sertifikata za to zanimanje, tako da mogu od nadležnih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u kojoj imaju otvoren radni dosije, da zahtevaju i upis tog sertifikata prema aktuelnim pravilima.

Konobar

Možda mislite da je konobar zanimanje, koje jednostavno može da obavlja svako, bez obzira na zvanje i na nivo stručne spreme. Možda i može, ali ako ne želi time zaista da se bavi profesionalno. Ipak, u slučaju da želi profesionalno da se bavi tim poslom, na raspolaganju mu je kurs za konobara, koje u toku cele godine organizuje Akademija Oxford Kruševac.

I ne samo da će kandidati imati mogućnost da se upoznaju teoretski sa svim znanjima, koja su neophodna za obavljanje ovog posla, nego će isto tako imati i mogućnost da to učine praktično, budući da je u toku ove stručne edukacije zastupljen kako teoretski deo, tako isto i praktičan.

A da sve bude još kvalitetnije, napominjemo da Akademija Oxford Kruševac naročito obraća pažnju na to sa kim poslovno sarađuje, odnosno u okviru kojih pravnih lica pruža priliku svim kandidatima da pohađaju praktični deo nastave.

Poslovni partneri ove obrazovne institucije su već godinama prisutni na tržištu i kao takvi okarakterisani kao najbolji u svom poslu, te nema nikakve bojazni da će kandidati imati priliku da od najboljih uče tajne konobarskog zanata. Sasvim je izvesno da će od toga imati velike koristi, što će kasnije moći da primene i u svom poslu.

Pored svega toga, svi koji budu pohađali kurs za konobara, a koji sa uspehom organizuje Akademija Oxford Kruševac, imaće mogućnost i da sertifikat koji steknu po završetku, upišu zvanično u svoj radni dosije, koji imaju otvoren u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje. Bitno je da se obrate nadležnima u toj službi i da iznesu zahtev za upisivanje sertifikata, a što će biti izvršeno uz maksimalno poštovanje pravila. Takođe se podrazumeva da svaki kandidat ima pravo da informacije o tome da je stekao sertifikat za konobara, navede u svojoj radnoj biografiji, kao adekvatan dokaz o dodatnom obrazovanju.

Od svakoga ko je zainteresovan da pohađa kurs za konobara se očekuje da osnovne informacije o sebi pošalje ili na mail adresu krusevac@akademijaoxford.com ili da ih izdiktira zaposlenima direktno u poslovnici ove obrazovne institucije, odnosno putem brojeva telefona 037 20 29 20 ili 069 10 90 584. Na adresi Majke Jugovića 43/2 u Kruševcu se nalaze prostorije ove obrazovne institucije, a radno vreme je u periodu od 08 do 17 h radnim danima, odnosno subotom od 09 do 14 sati.

Najbolji način da uložite u svoju budućnost jeste ulaganje u svoje obrazovanje. Imajte to na umu i izvršite prijavljivanje na vreme. Čak i da se u budućnosti ne bavite ovim poslom, posedovanje validnog sertifikata za konobara će sasvim sigurno obogatiti vašu radnu biografiju.

Barmen

Potražnja za radnicima na tržištu rada se često menja. I dok je ranije bilo gotovo nepojmljivo da se neko kvalifikuje za barmena, danas je to postala gotovo stvar prestiža. Mnogi mladi ljudi odlučuju da pohađaju ovu stručnu edukaciju, kako bi stekli zvaničan sertifikat za barmena, jer su svesni da im to može otvoriti mnoga vrata kako u našoj zemlji, tako i vam njenih granica.

Na radost svih koji su zainteresovani, kurs i obuka za barmena se nalazi i u ponudi Akademije Oxford u Kruševcu.

Nastava podrazumeva i teoretski i praktični deo. A posebna prednost je u tome što ova obrazovna institucija sa velikom pažnjom bira pravna lica, sa kojima ostvaruje saradnju, odnosno gde pruža mogućnost kandidatima da pohađaju praktičan deo ove edukacije. U velikoj meri sve to utiče na kvalitet nastave, budući da je kandidatima pružena mogućnost da praktična znanja stiču od najboljih i da mnogo kvalitetnije obavljaju posao barmena u budućnosti.

Svakog radnog dana u periodu od 08 do 17 h, kao i subotom u periodu od 09 do 14 časova radi Akademija Oxford Kruševac i tada direktno u prostorijama, koje se nalaze na adresi Majke Jugovića 43 / 2, svi zainteresovan i mogu da izvrše prijavljivanje na kurs za barmena. U istom tom periodu mogu kontaktirati zaposlene i putem brojeva telefona 037 20 29 20 ili 069 10 90 584. Ako im ne odgovaraju takvi načini prijavljivanja, dovoljno je da osnovne podatke o sebi, koji uključuju ime i prezime, broj telefona i datum rođenja pošalju na mail adresu krusevac@akademijaoxford.com

Posle toga će od strane nadležnih u ovoj obrazovnoj instituciji dobiti sve potrebne informacije o tome koja dokumenta su u obavezi da prilože u momentu upisa, s tim da će svakako biti obavešteni i o tome da moraju lično biti prisutni kada se organizuje upis.

Treba napomenuti i to od Akademija Oxford Kruševac nastavu organizuje uz maksimalno poštovanje pravila, odnosno da poseduje sve potrebne dozvole za to, kao i ovlašćenja, tako da svako ko bude završio kurs za barmena i prošao test provere stečenih znanja, postaje vlasnik sertifikata za to zanimanje. A može i da zahteva zvaničan upis tog dokumenta. Naravno uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila se može obratiti nadležnima u konkretnoj poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, u kojoj ima otvoren radni dosije i od njih zahtevati da izvrše upis sertifikata, u skladu sa važećim pravilima.

Naravno da u svoj CV, odnosno radnu biografiju svaki kandidat ima pravo da uvrsti i informaciju o tome da poseduje sertifikat za barmena.

Sve to će u velikoj meri da mu pomogne da pronađe željeno zaposlenje u struci.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content