ALARMANTNI PODACI: Grad koji nestaje!

U poslednjih deset godina Grad Kruševac je izgubio skoro 10.000 stanovnika, pokazuju najnovije procene Zavoda za statistiku Srbije.

Redovni popis stanovništva biće održan ove godine ali je Zavod za statistiku nedavno objavio svoju procenu broja stanovnika do sredine 2021. godine. Ovi podaci su za Kruševac, ali i čitavu Srbiju, više nego poražavajući.

Prema ovoj proceni Kruševac je 2021. godine imao 117.567 stanovnika. Podsećamo da je na Popisu stanovništva 2011. godine Grad Kruševac imao 127.429 žitelja. Dakle, za deset godina izgubljeno je skoro 10.000 stanovnika.

Osnovna škola "Nada Popović" je jedna od retkih škola u kojima se broj učenika nije smanjio FOTO: CINK - S.Milenković
Za Kruševac, kao i čitavu Srbiju, karakterističan je trend starenja stanovništva FOTO: CINK

Ono što takođe pali crvenu lampicu je odnos broja najmlađih i najstarijih žitelja. Stanovnika uzrasta do 14 godina je 15.568 a onih starijih od 65 godina 27.728.

Prosečna starost stanovnika Grada Kruševca je 44,62 godine. Sa ovim prosekom stanovništvo Kruševca je najmlađe u Rasinskoj upravnoj oblasti gde je prosek 45,52 godine. Primera radi prosečna starost stanovnika Novog Pazara je 35,4 godine.

Na nivou Srbije prosečna starost je 43,45 godina.

Nažalost, smanjenje i starenje stanovništva Kruševca nije nikakva novina jer taj trend traje već godinama.

Na području Opštine Kruševac 1991. godine živelo je , u 100 seoskih i jednom gradskom naselju, 138.111 stanovnika. Na narednom popisu, 2002. godine, registrovano je 131.368 stanovnika.

U ukupnoj populaciji Srbije stanovništvo opštine Kruševac učestvuje sa 1,79% a u stanovništvu Rasinskog okruga sa 53,2 %.

Indeks porasta stanovništva najviši je u periodu od 1961. do 1971. godine na nivou opštine i na nivou seoskih naselja, dok je najveći porast broja gradskog stanovništva zabeležen u periodu od 1971. do 1981. godine, kada je gradsko stanovništvo uvećano 1,8 puta. Ovakav porast broja gradskog stanovništva posledica je ubrzanog privrednog razvoja i intenzivne industrijalizacije ovog kraja.

Najintenzivniji pad broja stanovnika zabeležen je u periodu od 1991. do 2002. godine na nivou grada, seoskih naselja i opštine u celini. Ovo je period burnih političkih i ekonomskih promena, koje su uslovile smanjenje nataliteta, kao i prirodnog priraštaja“, navodi u svom naučnom radu „Problemi savremenog demografskog razvoja na prostoru Opštine Kruševac“ Ljiljana Stričević.

U Kruševcu deca do 14 godina čine tek 13% stanovništva

U periodu od 1948. do 2011. godine od 101 naselja broj stanovnika je povećan u 19 seoskih naselja (Begovo Brdo, Veliko Golovode, Gornji Stepoš, Dedina, Jasika, Kapidžija, Koševi, Krvavica, Lazarica, Lipovac, Malo Golovode, Modrica, Mudrakovac, Pakašnica, Parunovac, Pepeljevac, Ribarska Banja, Srnje, Čitluk) i u gradu Kruševcu dok je u 81 naselju zabeleženo smanjenje broja stanovnika.

U periodu od 2002. do 2011. godine porast broja stanovnika je zabeležen u gradu Kruševcu i 15 seoskih naselja (Begovo Brdo, Gari, Dobromir, Kapidžija, Komoran, Lazarica, Lipovac, Malo Golovode, Modrica, Mudrakovac, Naupare, Pakašnica, Pepeljevac, Petina, Poljaci).

U seoskim sredinama je izražen depopulacioni trend koji nije odlika samo Kruševca već i većeg dela Srbije.

Pored smanjenja broja stanovnika za seoske sredine je karakteristično i starenje stanovništva.

Neposredno nakon Drugog svetskog rata mlado stanovništvo je činilo skoro trećinu ukupne populacije. Narednih decenija taj udeo je konstantno smanjivan da bi na poslednjem popisu, 2011. godine,  mladi činili manje od 20% ukupnog stanovništva. Prema proceni za 2021. godinu ta brojka je pala na jedva 13%.

Istovremeno se udeo stanovništva starijeg od 60 godina povećao sa 10,4% na 27,5%.

Rezultati popisa iz 2002. godine pokazuju da je prosečna starost stanovništva opštine 40,6 godine,  2011. godine ta vrednost je iznosila 42,7 godina a 2021. godine 44,6 godine. Indeks starenja na području Grada Kruševca je 143,3.

U seoskim sredinama prosečna starost stanovništva se povećala od 41,8 na 43,8 godina. U nekim seoskim naseljima prosečna starost je preko 50 godina. Najstarije je stanovništvo sela Rlica, prosečno 57,3 godina, zatim Veliko Krušince – 51 godina, i Gavez – 50,1 godina. Od ukupno 101 naselja u opštini Kruševac samo u četiri je prosečna starost stanovništva ispod 40 godina  a to su Begovo brdo – 39,8 godina, Bivolje – 38,8 godina, Lazarica – 38 godina i Srndalje – 38,1 godina“, naglašava u svom naučnom radu „Problemi savremenog demografskog razvoja na prostoru Opštine Kruševac“ Ljiljana Stričević.  

Naslovna fotografija: Dalibor Danilović

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content