ČISTIJE JEZERO ĆELIJE: Brus i Blace grade postrojenja za prečišćavanje voda

Predstavnici opština Blace i Brus potpisali su u Direkciji za vode izjavu o učešću ovih komuna u sufinansiranju projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Brusu i Blacu.

Projekat koji se odnosi na poboljšanje zaštite životne sredine kroz ulaganje u izradu ekološke infrastrukturue u opštinama Brus i Blace, iznosi 11,5 miliona eura.

Opština Blace je ispunila sve preduslove koji se odnose na izdavanje lokacijskih uslova kao i građevinske dozvole tako da su stvoreni svi uslovi za raspisivanje tendera koji je planiran u narednih nekoliko meseci. Izvođenje radova na izgradnji ekoloških postrojenja planirano je da počne krajem 2019. godine.Opština Blace se obavezala Izjavom koju je potpisala sa direktorom Direkcije za vode da će uložiti 11,4 % od 5,2 miliona evra koji se odnose na investiranje na teritoriji opštine Blace“, kazao je Milan Ćurčić predsednik opštine Blace.

Svrha projekta je da se, u skladu sa srpskim zakonodavstvom, raspiše tender za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Blace, kapaciteta 10.500 ES sa tercijarnim tretmanom otpadnih voda (tip SBR) kao i (re)konstrukciju prioritetnih deonica kanalizacione mreže naselja Blace u skladu sa prethodno dobijenim dozvolama za izgradnju.

Projekat bi trebalo da reši pitanje zaštite reke Blatašnice i izuzeteno važne hidroakumulacije Ćelije, koja grad Kruševac i nekoliko opština Rasinskog okruga snabdeva vodom.

Izvor: Topličke vesti

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content