CRTA: Šta je važeći, a šta nevažeći glasački listić?

U nedelju, 3. aprila, biće održani izbori za predsednika Srbije i Narodnu skupštinu a česta dilema među biračima jeste šta je važeći, a šta nevažeći glasački listić i kako se pravilno zaokružuju kandidati, odnosno izborne liste i šta da rade ako slučno zaokruže broj onih za koje nisu želeli da glasaju.  

Pred biračima je više mogućnosti kako mogu da ispune glasački listić, a šta je važići, a šta nevažeći određeno je Zakonom o izboru narodnih poslanika i precizirano Priručnikom o radu biračkih odbora Republičke izborne komisije i više je mogućnosti pred biračima.  

Važeći glasački listić je onaj koji je popunjen tako da se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao. Osim u slučaju kad je zaokružen jedan redni broj ispred naziva izborne liste ili kandidata, listić je važeći i ako je popunjen na sledeće načine:

  • ako je birač zaokružio ili podvukao  ime i prezime samo jednog kandidata
  • ako je birač zaokružio ili podvukao naziv ili deo naziva samo jedne izborne liste
  • ako je birač zaokružio ili podvukao i redni broj ispred naziva izborne liste i naziv te izborne liste i ime i prezime prvog kandidata na toj izbornoj listi
  • ako je birač zaokružio ili podvukao ime jednog nosioca izborne liste
  • ako je birač zaokružio ili podvukao i ime jednog nosioca izborne liste i ime i prezime prvog kandidata na toj izbornoj listi
  • ako je birač na listiću precrtao jedan ili više rednih brojeva odnosno jedan ili više naziva izbornih lista, a zaokružio redni broj ispred imena i prezimena kandidata ili liste

Glasački listić je važeći, ako su uz sve navedene varijante na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke.

Nevažeći glasački listić je nepopunjeni glasački listić, kao i listić koji je popunjen tako da se ne može jasno i nedvosmisleno utvrditi za koga je birač glasao. Ukoliko je birač zaokružio više izbornih lista ili kandidata, odnosno ako je jednu listu zaokružio, a drugu podvukao, ovaj listić smatra se nevažećim jer nije moguće da se prepozna izborna volja birača. 

Tekst i ilustracija: CRTA

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content