DA LI SMO ZABORAVILI?: Danas je Dan republike

Danas je 29. novembar, dan koji je u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji slavljen kao Dan Republike.

Dan Republike je obeležavao godišnjicu Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu 29. novembra 1943. godine, kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije i Ustavotvornu skupštinu FNRJ 29. novembra 1945.

Sa raspadom SFRJ, prestalo se sa obeležavanjem Dana Republike u svim republikama nekadašnje zajedničke države osim u Srbiji.

Dan Republike ostao je zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji sve do 14. novembra 2002, kada je ukinut odlukom Veća građana Savezne skupštine SRJ.

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content