JAVNI POZIV SPORTSKOG SAVEZA: Prijavljivanje kandidata za najbolje sportiste u 2019. godini

0

Sportski savez Grada Kruševca raspisao je javni poziv za podnošenje aplikacija za dodelu priznanja najuspešnijim sportistima, sportskim ekipama i sportskim radnicima Kruševca za 2019. godinu.

Javni poziv se raspisuje za podnošenje aplikacija za dodelu priznanja najuspešnijim sportistima, sportskim ekipama i sportskim radnicima grada Kruševca za 2019 godinu
GODIŠNjA PRIZNANjA
1. najuspešniji sportista – pionir
2. najuspešniji sportista – pionirka
3. najuspešjiji sportista – kadet
4. najuspešniji sportista – kadetkinja
5. najuspešniji sportista – junior
6. najuspešniji sportista – juniorka
7. najuspešniji sportista – senior
8. najuspešniji sportista – seniorka
9. najuspešnija ekipa
10. najuspešnija mlada
11. najuspešniji trener
POSEBNA PRIZNANjA
12. u kategoriji sportista sa invaliditetom
13. u kategoriji sportista osoba sa posebnim potrebama (Specijalna olimpijada Srbije)
14. najuspešniji sportski radnik
15. nagrada za životno delo u sportu
II Ovlašćeni podnosioci predloga su: sportske organizacije, granski sportski savezi i sportski radnici čije je sedište /adresa prebivališta na teritoriji grada Kruševca.

Uslovi koje mora svaki kandidat koji konkuriše za ovo priznanje su:
ZA KANDIDATE POJEDINCE: da je državljanin Republike Srbije, da je takmičar u individualnim ili kolektivnim sportskim granama nacionalnih granskih saveza, da je član sportske organizacije čije je sedište na teritoriji grada Kruševca.
ZA KANDIDATE SPORTSKE ORGANIZACIJE: da je registrovana u skladu sa zakonom, upisana u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom o sportu, ima sedište na teritoriji Grada Kruševca, da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da je član nacionalnog granskog sportskog saveza.

Nominovani kandidati moraju imati ostvarene sportske rezultate na zvaničnim međunarodnim ,republičkim i regionalnim takmičenjima u 2019 godini.
Pod zvaničnim međunarodnim sportskim takmičenjima podrazumevaju se:
1. Olimpijske igre
2. Svetska prvenstva
3. Evropska prvenstva
4. Univerzijada
5. Mediterske igre
6. Balkansko prvenstvo
Pod zvaničnim republičkim i regionalnim sportskim takmičenjima podrazumeva se:
1. Prvenstvo Republike Srbije
2. Prvenstvo regiona centralne Srbije

Dokumentacija — (Obrazac aplikacione prijave za dodelu priznanja najuspešnijim sportistima,sportskim ekipama i sportskim radnicima grada Kruševca ) sa opštim smernicama za podnosioce aplikacije programa se mogu preuzeti na zvaničnom sajtu Sportskog saveza grada Kruševca www.ssgks.rs ili lično u sedištu Sportskog saveza grada Kruševca ul. Nikole Tesle br. 14, 37000 Kruševac , zatvoreni bezeni Sportskog centra Kruševac .

Obrazac aplikacione prijeve i dokumentacija koja se dostavlja uz aplikaciju moraju biti overeni pečatom sportske organizacije podnosioca aplikacije ili organizacije koja je izdala prateći dokument.
Rok za dostavu aplikacionih prijava je najkasnije do 17.12.2019. godine do 15 časova

Popunjen aplikacioni obrazac sa ostvarenim takmičarskim rezultatima poslati na email adresu Sportskog saveza grada Kruševca office@ssgks.rs ili dostaviti lično u prostorijama Sportskog saveza grada Kruševca na adresi ul. Nikole Tesla br. 14 37000 Kruševac
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content