JAVNI PREVOZ U KRUŠEVCU: Nedovoljan broj polazaka, stara i prljava vozila samo su deo problema!

Nedovoljan  broja polazaka, loša opremljenost stajališta, nerešena pitanja povlašćenih kategorija putnika – ovo su samo neki od problema javnog prevoza putnika u Kruševcu.

U toku je izrada Studije javnog prevoza putnika u Kruševcu, koja se realizuje u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU- druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, a realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR).

Na sastanku održanom krajem aprila u prostorijama Gradske uprave, predstavnici konsultantskog tima (Pyramiding, SKL International and Tyrens) predstavili su dosadašnji rad na izradi Studije, analizu postojećeg stanja, rezultate terenskog rada, kao i nacrt samog dokumenta.

Analiza je pokazala da je vidljiva razlika između ponuđenog kapaciteta mesta za sedenje/stajanje između gradskih i prigradskih linija. Razlog je u tipovima vozila koja opslužuju mreže gradskog/prigradskog prevoza.

Ponuđeni kapacitet iskorišćava se u proseku oko 33%. Na mreži gradskih linija ovaj pokazatelj iznosi oko 28% a na mreži prigradskih linija oko 37%, što se ocenjuje niskim, a glavni razlog jeste u neprilagođenosti flote vozila potražnji.

Prosečna starost autobusa u prigradskom i prigradskom prevozu je 17,5 godina, što se ocenjuje nezadovoljavajućim indikatorom. Više od tri četvrtine vozila ima pogonske agregate EURO 3 I niže. To je, sa stanovišta uticaja na životnu sredinu nepovoljan indikator.

Javni gradski prevoz se isključivo odvija u uslovima mešovitog saobraćajnog toka. Problemi se javljaju u zonama gradskih stajalIšta, gde nije retka pojava da se automobili parkiraju u zoni stajališta.

Tokom rada na analizi stanja urađena je i anketa sa građanima. Anketa je sprovedena putem platforme Google Form tokom januara i februara, a bilo je moguće upisati komentare i sugestije za unapređenje javnog prevoza. Prikupljen je 831 odgovor.

Građani koji su učestvovali u anketi su kao nedostatke javnog prevoza u Kruševcu naveli mali broj polazaka, velike gužva, to što linije ne rade preko celog dana, kao i čišćenje vozila.

Veći broj polazaka, mogućnost provere kada prevoz stiže na stanicu, čistija vozila, uvođenje novih linija su među faktorima koji bi uticali na veće korišćenje javnog prevoza, naveli su građani.

You might also like More from author

1 Comment

  1. Miloš says

    Prljavi i prljavo masno , mogu barem filtere za vazduh da zamene , oni su uglavnom bele boje , a ne tamni i budjavi. Sve se to radi uz saglasnost vlasti već unazad godinama je tako . Cena mesečne karte za 10 km je 4400 dinara , tj godišnje 52.800 din .

Comments are closed.

Skip to content