Jedino preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom

“Metaloplastika” je jedino preduzeće u Rasinskom okrugu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i primer dobre prakse socijalnog preduzetništva.

Ovo preduzeće se bavi proizvodnjom, preradom plastičnih masa, tehnologijom duvanja, brizganja i štampanjem, tehnikom tampon i sito štampom. Finalni proizvod  je plastična ambalaža široke potrošnje, koja se može videti i u najmanjim marketima. Najveći kupci “Metaloplastikinih” proizvoda su “Albus” iz Novog Sada, “Panonija”, “Hemoprodukt”, “Lavazza”, “Viskol NS” i mnogi drugi.

Istorija „Metaloplastike“ počinje 1965. godine kada je, u okviru Centra za socijalni rad, osnovana zaštitna radionica sa skromnom proizvodnjom, opremom i tehnologijom za preradu plastičnih granulata metodom brizganja i duvanja.  1996. godine izvršena je integracija sa preduzećem „Panonija“ da bi 2005. godine „Metaloplastika“ bila privatizovana. Godinu dana kasnije kompletna proizvodnja izmeštena je u industrijsku zonu u Starom Trsteniku.

Danas “Metaloplastika” ima 45 zaposlenih, od kojih su 27 osobe sa invaliditetom, što je 60% osoba sa invaliditetom  I i II  stepena pod opštim i posebnim uslovima rada, a to su invalidi rada, oštećenog vida, gluve osobe i  intelektualna ometanost. Osobama sa invaliditetom (OSI ) pod posebnim uslovima rada potrebno je prilagoditi radno mesto ili posao koji obavljaju shodno njihovim mogućnostima. Proizvodnja je organizovana u četiri smene”, objašnjava Radmila Stevanović, direktorka “Metaloplastike”.

“Metaloplastika” ima dva odobrena programa od strane resornog ministarstva za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom kroz osposobljavanje i zapošljavanje. Prvi je program obuke za poslove plastičara od 2010. godine koji je odobren od strane Ministarsva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije – tada resornog ministarstva i Zavoda za unapređenje, obrazovanje i vaspitanje. Drugi je program obuke za sito štampara od 2013. godine koji je odobren od strane Ministarstva za rad, zapošljavanja boračka i socijalna pitanja, sadašnjeg resornog ministarstva, i Zavoda za unapređenje, obrazovanje i vaspitanje.

Programi obuke, kako teorijske tako i praktične nastave, se obavljaju u samom preduzeću. Programom su predviđena četiri predavača i svi su su zaposleni u preduzeću. To su predavači za teorijsku nastavu, praktičnu nastavu, lice za bezbednost i protivpožarnu zaštitu i lice za asistenciju i integraciju OSI.  Nakon završene obuke polaže se završni  ispit nakon čega se izdaje uverenje kao dokaz da  je obuka uspešno završena”, informiše nas Radmila Stevanović.

Stupanjem na snagu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, 2009. godine, “Metaloplastika” je morala da usaglasi svoju unutrašnju organizaciju i sistematizaciju zaposlenih. Zakonom je predviđeno da preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI mora da ima zaposleno više od 50% osoba sa invaliditetom, obavezno zaposlena dva stručna lica (pedagog, logoped, psiholog, sociolog…) koja imaju iskustvo u radu sa OSI.

“Metaloplastika” uspešnoj posluje, iako je poslovanje otežano zbog brojnih normativa.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI traži od nas da imamo tri lica sa visokom stručnom spremom – lice teorijske nastave, lice za pružanje profesionalne asistencije i savetnik za integraciju na radnom mestu. Od 1. decembra 2017. godine. Zakon o bezbednosti zdravlja na radu nas obavezuje da lice koje obavlja ovaj posao mora da ima VSS iz tehničke službe, bez obzira što je taj posao vrlo uspešno obavljao zaposleni u “Metaloplastici” sa petim stepenom, što je konstatovala i inspekcija pre 40 dana”, dodaje direktorka firme.

Pored problema sa prilagođavanjem zakonima na poslovanje utiču i učestala neopravdana bolovanja zdravih lica, problemi kod naplate potraživanja, nestabilnost cena sirovina i problem kvalitetne radne snage.

Poslovanje “Metaloplastike” sa ovakvim ljudskim resursima i u ovakvom ambijentu nije nimalo lako. Trebalo je opstati na tržištu 50 godina i izboriti se sa konkurencijom. Ova borba sigurno ne bi imala smisla da nismo imali podršku od države. Do 2015. godine sva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI su imala podršku  kroz refundiranje dela zarada OSI i zaposlenih u stručnoj službi, finansiranje prevoza, korišćenje besplatnih putarina za vozila preduzeća, programe podrške preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje OSI dodelom sredstava za nabavku repromaterijala, nabavku opreme, uvođenje standarda, opremanje radnih mesta prilagođavanjem OSI. Od 2015. godine  je ostala podrška kroz  refundiranje dela zarada OSI i programe podrške. Treba imati u vidu da radna sposobnost osoba sa invaliditetom vremenom opada i zato bi nam puno značilo kada bi nam država vratila beneficije”, zaključuje Radmila Stevanović, direktorka “Metaloplastike”, jedinog preduzeća u Rasinskom okrugu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

FOTO: “Metaloplastika”

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu koji, uz finansijsku podršku Razvojne agencije Srbije, zajednički realizuju Udruženje građana za podršku evrointegracijama “Evrokontakt” i Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content