Kako dovesti zdravu pijaću vodu u Gornji Temnić?

Javno preduzeće „Vodovod“ Kruševac je početkom 2017. godine zvanično predalo na upotrebu regionalni sistem za vodosnabdevanje sa akumulacionog jezera Ćelije, za nove potrošače na teritorijama opština Ćićevac i Varvarin ali time je rešen samo deo problema u snabdevanju Varvarinaca zdravom pijaćom vodom.

Rešavanje pitanja vodosnabdevanja je jedan od pripriteta Opštine Varvarin FOTO: CINK – S.Milenković

Regionalni  vodovod  je pušten i Ćićevac već koristi tu vodu. Završen je ali se mi nismo još uvek  priključili jer smatramo da imamo zdravu pijaću vodu iz naših izvora. Pokušavamo da završimo vodovodne mreže koje su započete. To je u Bošnjanu, Maskaru, Bačini, Selu Varvarinu, Obrežu, Gornjem i Donjem Katunu. Dobili smo sredstva od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu u vrednosti  od 29 miliona, počeli smo da radimo vodovodnu mrežu i ovih dana trebalo bi da se privede kraju za taj iznos oko 1,5 kilometra da bi sastavili rezervoar u Varvarinu i rezervoar u Bačini da bi mogla da se pusti voda iz regionalnog vodovoda. Izvođač radova je naše javno komunalno preduzeće”, objašnjava Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin.

Zdrava pijaća voda je imperative za stanovnike sela u Gornjem Temniću gde se decenijama unazad registruje veliki broj obolelih od bubrežnih bolesti zbog nekvalitetne vode.

Većinom naši ljudi imaju nekvalitetnu vodu. Treba znati da je u tom delu opštine specifičan teren tako da pokušavamo da vidimo šta možemo da uradimo. U Gornjem Krčinu postoji mali vodovod gde su korisnici desetak domaćinstava i škola, ali je pitanje ispitivanja uzoraka i ko će da gazduje tim vodovodom. Potrebne su redovne analize vode da bi znali da li je voda zdrava za piće ili ne. Ostala domaćinstva se individualno obezbeđuju vodom. Pokušaćemo da to rešimo ali treba znati da su potrebna velika sredstva. Činimo sve što je u našoj moći, vodimo neke pregovore sa ljudima da se izađe na teren, da se utvrdi kakvo je stanje i da se da neki pametan predlog koji bi rešio pitanje snabdevanja i tih ljudi vodom”, dodaje Pavić.

Najviše korisnika novčane socijalne pomoći je iz najvećih sela varvarinske opštine FOTO: S. Babović
U toku su radovi na povezivanju rezervoara u Varvarinu i Bačini FOTO: CINK

Najveća prepreka za konačno rešavanje problema zdrave pijaće vode u Gornjem Temniću je konfiguracija terena.

Treba videti da li će moći da stigne voda do Zalogovca, Parcana i Marenova. Ako voda stigne u ova tri sela onda će moći da se pokriju i ostala, ali je tu bitna konfiguracija terena. Sigurno će biti neophodno prepumpavanje ali će konačnu reč imati stručnjaci. Trudimo se  da uradimo kompletan projekat za tih devet naseljenih mesta kojim bi rešili snabdevanje zdrave pijaće vode. To su Zalogovac, Marenovo, Parcane, Gornji i Donji Krčin, Toljevac, Pajkovac, Mala Kruševica, Karanovac”, naglašava Pavić.

Ukoliko se reši problem dovođenja zdrave pijaće vode u sela Gornjeg Temnića ostalo bi još da se iznađe način kako vodu dovesti do Izbenice i Orašja. Jedna od opcija je da se ova sela priključe na vod koji bi došao iz Bačine. Kako se radi o ogromnoj investiciji Opština Varvarin pokušava preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i preko  evropskih fondova da obezbedi neophodna sredstva.

Inače, kompletno područje Grada Varvarina je pokriveno sekundarnom vodovodnom mrežom a delimično su pokriveni i Selo Varvarin, Gornji Katun, Bošnjane, Maskare i Bačina.

U Varvarinu se intenzivno radi na proširenju sekundarne mreže FOTO: JKP “Varvarin”

U Bačini i Maskaru sekundarna mreža još uvek nije u funkciji zbog toga što nije formirana komisija za tehnički prijem objekata. Treba da se odredi  komisija, mora da se snimi kompletna sekundarna mreža koja je postavljena, tako da tu se javlja problem. U Bačini je snimljeno negde oko 11 kilometara ali još oko 4,7 kilometra nije snimljeno”, pojašnjava situaciju Vojkan Pavić.

U poslednjih godinu dana u mesnim zajednicama Selo Varvarin, Obrež, Gornji i Donji Katun radimo stalno na proširenju vodovodne mreže. Uradili smo oko pet kilometara i nastavićemo da radimo i dalje”, dodaje Darko Marković iz JKP “Varvarin”.

Da bi stimulisali građane da se priključuju na vodovodnu mrežu u lokalnoj samoupravi su doneli odluku da se smanji cena priključka. Ona sada iznosi oko 16.000 dinara.

Važno nam je da što više ljudi koristi vodu iz vodovoda jer se ona stalno ispituje i njena zdravstvena ispravnost je pod kontrolom”, zaključuje Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content