Kulturno-istorijsko nasleđe idealno za razvoj turizma

Blizina značajnih saobraćajnica, turistički i istorijski lokaliteti samo su neki od suštinskih potencijala opštine Ćićevac čije prednosti do sada nisu eksploatisane ili jesu samo u simboličnoj meri.

Otuda je ova lokalna samouprava sa jedva 10.000 stanovnika suočena sa odlivom mladih ljudi, nerazvijenom privredom i značajnim brojem nezaposlenih sa skromnom obrazovnom strukturom.

Dragana Radosavljević, šef kabineta predsednika Opštine Ćićevac FOTO: S. Milenković
Dragana Radosavljević, šef kabineta predsednika Opštine Ćićevac FOTO: S. Milenković

Izdašnost privrednih potencijala s druge strane uočljiva je u praktično svakoj oblasti. Povoljan geografski položaj jedan je od najvažnijih.

Dobra okolnost za privlačenje investitora je što je opština sa 10 naseljenih mesta okružena teritorijama grada Kruševca, opština Varvarin, Paraćin i Ražanj, a kroz samo sedište opštine prolazi magistralni put – napominje Dragana Radosavljević, šef kabineta predsednika opštine Ćićevac. – Blizina Koridora 10, državnog puta prvog reda E-75, ali i druge pozicione karakteristike same teritorije omogućavaju dobre veze sa svim regionima u Srbiji i u susednim državama.

Drumski saobraćaj (auto-put Beograd – Niš, budući Zapadno – moravski koridor), železnički koridor sa čvorom u Stalaću i koridor Beograd – Niš – Skoplje – Solun) predstavljaju srećnu karakteristiku, koja može da omogući brz transport robe i razmenu svake vrste. Konkretna ulaganja međutim, za sada su, pored opšte ekonomske krize, ukočeni i usled nedostatka logističke razvijenosti Industrijske zone „Pojate“, koja zauzima površinu od 36 hektara Koridora 10 i smeštena je između auto-puta Beograd – Niš i državnog puta br.5 Ćićevac – Kruševac – Kraljevo.

U samoj industrijskoj zoni posluje najveći broj preduzeća isprofilisanih pretežno u drvno – prerađivačkoj industriji i u sektoru usluga, ali je samo pet hektara u vlasništvu opštine. Na tri hektara nije omogućena gradnja, pa je zato potencijalnim investitorima na raspolaganju skroman ostatak od dva hektara.

Upravo radimo na agresivnijem marketingu koji se odnosi na postojeću Industrijsku zonu „Pojate“, ali nam nedostaje kompletna, zaokruženost infrastrukture. Putna za sada postoji i povoljna je činjenica da je dozvoljena svaka vrste gradnje, što je definisano Prostornim planom i Planom detaljne regulacije – navodi za CINK naša sagovornica.. – Razmišlja se i o kupovini privatnih parcela što, opet, zavisi od finansijskih mogućnosti.

U Opštini Ćićevac planiraju agresivniju promociju industrijske zone u Pojatu FOTO: S. Milenković
U Opštini Ćićevac planiraju agresivniju promociju industrijske zone u Pojatu FOTO: S. Milenković

Grinfild projekti nisu i jedina moguća investicija u opštini. Lokacije u privatnom vlasništvu pogodne su za raznovrsne delatnosti. Za izgradnju objekta od značaja za privredni razvoj razvoj opštine, doprinos se može umanjiti za 20 posto, kako je predviđeno Odlukom o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Opština trenutno može da ponudi dve hale u Industrijskoj zoni “Pojate”. Jedna hala od 1.000 kvadrata koja je smeštena na 3.700 kvadrata površine pogodna je za magacinski prostor, dok je druga od 1.040 kvadrata, hala na zemljištu površine 15.000 kvadrata i reč je o objektu sa termoizolacijom krova, koji može da služi za proizvodnju i za sušaru.

Obnovljivi izvori energije značajan su potencijal Ćićevca. Prostornim planom opštine predviđeno je ukupno osam lokacija za izgradnju mini hidroelektrana: na Južnoj Moravi pet, na Zapadnoj Moravi tri. Snaga mini hidroelektrana kretala bi se od 5 do 8 MW. Razvoj ove oblasti je u početnoj fazi.

Poljoprivreda

Na teritoriji opštine je 6.500 hektara obradive zemlje, a u vlasništvu Republike Srbije oko 450 hektara. Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava je 298. Zemlja je pogodna za voćarstvo, vinogradarstvo , ratarstvo i povrtarstvo.

Najveći potencijal opštine je kulturno istorijsko nasleđe, idealno za razvoj turizma i imamo u planu formiranje Turističke organizacije i dodatno angažovanje na tom planu – ističe Dragana Radosavljević. – Opština ima mogućnosti za kulturno – izletnički turizam. Kula Todora od Stalaća, srednjekovno utvrđenje na ostacima antičkog grada i Mojsinjska Sveta Gora – Vrata Srbije (više od 70 crkava i crkvišta iz 14. veka), koja se prostire od Grada Stalaća na severu, do Gaglovske reke na jugu, dok na zapadu prirodnu granicu čini dolina Zapadne Morave, a na istoku Stalaćka klisura Južne Morave. dva su ključna oslonca za razvoj o kojem je reč.

Danas su, dodaju sagovornici CINK u opštini, potpuno ili delimično oživljeni manastiri Sveti Roman kod Đunisa, Sveti Jovan u Stevancu, Sveti Nikola (Braljina), Sveti Duh (Grad Stalać), Sveti Arhangel i Sveta Petka u Stalaću, Pokrov Presvete Bogorodice u Mrzenici.

U Ćićevcu veruju da budućnost opštine u razvoju turizma FOTO: S. Milenković
U Ćićevcu veruju da je budućnost opštine u razvoju turizma FOTO: S. Milenković

Sportsko – rekreativni turizam za sada se u opštini zasniva na aktivnostima poput vožnje kajaka na divljim vodama, raftinga na Južnoj Moravi u delu Stalaćke klisure. U Ćićevcu razmiljaju o aktivnijem korišćenju reka Zapadne, Južne i Velike Morave kroz izgradnju manjih sportsko – rekreativnih centara i uređenje pešačkih i biciklističkih staza.

Površina pod šumama od oko 3.300 hektara pogodna je za razvoj lovnog turizma, a bogatstvo vodnih tokova pruža mogućnost razvoja ribolovnog turizma – ističe šef kabineta predsednika opštine, dodajući da među privrednim potencijalima treba ubrojiti i seoski turizam. – Braljina i Mojsinje, locirani sa leve i desne strane Južne Morave osim prelepog ambijenta sa bogatim kulturnim nasleđem mogu biti naseljena mesta gde se razvija seoski turizam.

Danas, želje čelnika opštine i meštana u kontekstu razvoja celokupne privrede u raskoraku su sa objektivnim kapacitetima lokalne samouprave, ali i ozbiljnijim ulaganjima sa republičkog nivoa. Da bi se razvila postojeća industrijska zona, na primer, nužne su investicije u elektrifikaciju, dok je sređivanje lokalne putne infrastrukture i smeštajnih kapaciteta značajna prepreka u ekspanziji turizma. Otuda se među 182 preduzetnika i preduzeća registrovanih na teritoriji opštine Ćićevac značajan deo bavi turizmom i uslugama, kao i drvno – prerađivačkom industrijom, građevinarstvom i poljoprivredom.

Ključne planirane investicije na lokalu koje mogu da pospeše razvoj privrede su širenje Industrijske zone “Pojate” kupovinom privatnih parcela, formiranje nove Industrijske zone “Košari”, izgradnja mini hidrocentrala što su neke od planiranih investicionih prioriteta opštine do 2020.godine.

Ljudski resursi

Opština Ćićevac ima 1.093 nezaposlena i oko 1.100 zaposlenih lica. Udeo aktivnog u ukupnom broju stanovnika je početkom 2016.godine iznosio 42 posto, dok je izdržavanog stanovništva oko 36 posto. Oko 38 posto obrazovne strukture meštana bez posla je sa prvim stepenom stručne spreme, što može da diktira opredeljenje i strategiju u odnosu na eventualne investicije. Nekada je samo u pogonima “Trajala” radilo više od 1.000 ljudi, a svaka privatizacija imala je za rezultat značajno umanjenje broja radnika.

 

Cicevac2016

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content