LEVICA SRBIJE: Ko organizuje odlazak prosvetnih radnika u Beograd?

Gradski odbor Levice Srbije Kruševac uputio je otvoreno pismo Školskoj upravi Kruševac u vezi organizacije odlaska prosvetnih radnika u Beograd, u četvrtak, 17. januara.

Usled mnogobrojnih poziva i poruka upućenim Levici Srbije od strane prosvetnih radnika iz Kruševca, a i zaposlenih građana u javnim ustanovama i preduzećima u Kruševcu, koji se žale da njihove pojedine kolege prave spiskove za odlazak u Beograd na dan 17.1.2019. godine, zbog nepoznatog razloga i u nepoznatoj organizaciji, a sve to uz „dobronamerni savet“ da bi trebalo da se upišu i krenu na put , dužni smo da u njihovo ime ali i u ime svih građana Kruševca uputimo otvorena pitanja Školskoj upravi Kruševac i gospodinu Zoranu Askoviću, kao i svim ostalim direktorima i rukovodiocima javnih gradskih i državnih preduzeća:

Po kom osnovu i u čijoj organizaciji zaposleni u školama i prosvetnim ustanovama u Kruševcu ali i u svim ostalim javnim preduzećima u gradu,„na dobrovoljnoj bazi“ , treba da putuju u Beograd pomenutog dana u toku svog radnog vremena?

Po čijem nalogu „dobronamerne kolege“ vrše kreiranje spiskova za pomenuti put?

Levica Srbije pita sve navedene ustanove da li su za potrebe puta u Beograd na dan 17.1.2019 . godine izradili naloge zaposlenima za službena putovanja i da li je planirani put zaposlenih u toku radnog vremena predviđen programom rada ustanova i ko će zameniti odsutne i po kom osnovu?

Takođe, Levica Srbije će javno uputiti zvaničan poziv nadležnim inspekcijskim organima u Kruševcu kako bi oni proverili, dokumentovali i odgovorili građanima Kruševca na sva naša postavljena pitanja?

Želimo da javnosti prezentujemo opravdanu odsutnost zaposlenih na dan 17.1.2019. godine.

Zabrinutost usled svega dele svi građani Kruševca koji plaćaju rad i zaposlene u javnim preduzećima i ustanovama u Kruševcu, jednako kao i učenici koje zanima da li će se nastava u kruševačkim školama redovno obavljati“, navodi se u saopštenju Levice Srbije.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content