LOŠA PROCENA: Srbija će 2041. godine imati 6,5 miliona stanovnika

Republički zavod za statistiku objavio je, na osnovu rezultata popisa 2011. godine srednjoročnu projekciju stanovništva Srbije u narednih trideset godina prema kojoj naša zemlja imati nešto više od 6.500.000 stanovnika.

Rezultati (bez obzira na varijantu projekcije – niska, srednja, visoka, konstantna, nultog migracionog salda – koje su prikazani u tabeli) pokazuju da će u navedenom periodu stanovništvo Republike Srbije i dalјe biti izloženo procesu demografskog starenja. Udeo mladih je nizak i sa tendencijom dalјeg pada, dok je udeo starih visok i stalno raste.

Prema niskoj varijanti, gde se uočava najintenzivniji proces starenja, učešće stanovništva mlađeg od 15 godina bi moglo da opadne sa 14,4 odsto na 11,7 odsto, dok bi učešće starijih od 65 godina moglo da poraste sa 17,3 odsto na 25,2 odsto.

Udeo najstarijih (80 i više godina) u ukupnoj populaciji bi se povećao sa 3,5 odsto na 7,8 odsto, a prosečna starost stanovništva bi porasla sa 42,1 na 46,5 godina.

Rezultati projekcija ukazuju da će u periodu do 2041. godine stanovništvo i dalјe demografski stariti, a Srbija će na kraju projekcionog perioda biti demografski starija, ukoliko se ostvari ma koja kombinacija pretpostavki na kojima se baziraju usvojene projekcione varijante. Razlike u pogledu promene starosne strukture po varijantama ispolјavale bi se jedino u intenzitetu odvijanja procesa starenja.

Sve varijante projekcija pokazuju da će neminovno doći do smanjivanja učešća radno sposobnog stanovništva (od 15 do 64 godina) u ukupnoj populaciji, a pad bi se kretao od 3,0 odsto do 8,2 odsto, zavisno od varijante.

Projekcije stanovništva opština/gradova 2011–2041. pokazuju da je na kraju projekcionog perioda samo u petini opština zabeležen populacioni rast, pri čemu je veći broj tih opština na teritoriji Grada Beograda. S druge strane, u čak deset opština bi se broj stanovnika smanjio za više od 50 odsto, a izrazit depopulacioni trend beleže nerazvijene opštine Crna Trava, Babušnica i Gadžin Han.

Prema projekciji Ujedinjenih nacija Srbija će 2040. godine imati 6.288.000 stanovnika a 2050. godine 5.870.000.

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content