MALOLETNICI I ALKOHOL: Prvo pijanstvo sa 13 godina!

Većina dečaka je prvo iskustvo pijanstva doživela sa 15 godina a devojčice sa 16 godina, pokazuje istraživanje koej je sproveo CINK.

Na pitanje „Da li vaši roditelji znaju da konzumirate alkohol?“ čak 56% maloletnika je odgovorilo pozitivno. Njih 25% je dalo negativan odgovor dok je 19% izjavilo da „ne zna“.

Dečaci svoje prvo pijanstvo doživljavaju sa 15 a devojčice sa 16 godina FOTO: CINK

Naredno pitanje je glasilo „Da li ste se ikada opili?“. Od 100 ispitanika i ispitanica 64 je dalo potvrdan odgovor a 36 negativan. Među onima koji su dali potvrdan odgovor bilo je 30 devojaka i 34 momka.

Svoje prvo pijanstvo većina dečaka je doživela sa 15 godina mada je bilo i onih koji su se prvi put opili znatno ranije, sa 13 godina. Imali smo nekoliko takvih odgovora. Devojčice nešto kasnije počinju da piju a kasnije imaju i prvo iksustvo sa pijanstvom. Najčešće je to sa 16 godina“, objašnjavaju saradnici CINK-a koji su sprovodili anketu.

Naredno pitanje se odnosilo na reakciju maloletnika nakon konzumiranja alkohola, odnosno da li imaju određene zdravstvene probleme. Njih 54 je odgovorilo da nema nikakve probleme dok se 30 izjasnilo da oseća mučninu. Na jaku glavobolju se žali 11 anketiranih.

Zanimljivi rezultati dobijeni su na pitanje „Kako nabavljate alkohol?“. Najviše anketiranih odgovorilo je da ga „kupuje u prodavnici“, njih 68. U kafiću ga kupuje 52-oje. Odgovor „imam ga u kući“ dalo je 33 maloletnika dok je njih 23 odgovorilo da „alkohol pozajmljuje od prijatelja“. Podsećamo da je prodaja alkohola maloletnicima zabranjena ali je očigledno na u prodavnicama i ugostiteljskim objektima ne vode računa o tome niti se pridržavaju zakona.

Poslednje pitanje je glasilo „Da li ste ikada bili nasilni (izazvali incident) nakon upotrebe alkohol?“. Samo dvoje učesnika ankete, po jedan muškarac i devojka, odgovorili su „da“ dok su se ostali izjasnili da nikada nisu izazvali incident što se u čitavoj priči može smatrati kao jedna od retkih pozitivnih stvari.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content