Neophodna ekološka edukacija građana

U varvarinskoj opštini sa nešto manje od 18.000 stanovnika oko 60% domaćinstava obuhvaćeno je organizovanim iznošenjem smeća. Na nivou Srbije pokrivenost stanovništva prikupljanjem čvrstog otpada je 70% a na nivou Evropske unije 99%. Takođe, nije rešen ni problem sanitarne deponije.

Prema standardima Evropske unije svako naselje sa više od 2.000 stanovnika mora da ima pogon za prečišćavanje otpadnih voda dok se u Opštini Varvarin otpadne vode, uglavnom, ispuštaju direktno u vodotokove.

U Evropskoj uniji pokrivenost snabdevanja pijaćim vodom iznosi 93% dok u varvarinskoj opštini relativno mali broj žitelja koristi vodu iz vodovoda a posebno je loše stanje u selima Gornjeg Temnića.

Uskoro će biti postavljeni novi kontejneri za separaciju otpada FOTO: CINK – S. Milenković

U lokalnoj samoupravi su svesni da ih, uprkos limitiranim sredstvima, u narednim godinama očekuju veliki poslovi kako bi rešili ove probleme i podigli standarde.

Uskoro bi trebali da radimo edukaciju građana pre nego što podelimo nove kontejnere.Imaćemo prezentaciju u Varvarinu, pa ćemo posle toga da ih rasporedimo. Nama je problem kamion za izvoženje. Naravno, najveći problem je nepostojanje regionalne deponije. Kada ona bude izgrađena biće nam lakše jer bi mi sve smeće iznosili na regionalnu deponiju, ne bi se povećavale količine ovde“, naglašava Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin.

U poslednjih nekoliko godina napravljeni su značajni koraci u organizovanom sakupljanju otpada. JKP „Varvarin“ otpad sakuplja na 60% teritorije, u oko 4.000 domaćinstava. Nabavkom dodatnih komunalnih kontejnera za papir i karton, PET ambalažu i ostali komunalni otpad, stvoreni su preduslovi za kompletno pokrivanje opštine Varvarin uslugom iznošenja i deponovanja smeća. Otpad se sakuplja u kantama od 120 litara i kontejnerima.

Edukacija građana je jako bitna. Biće organizovane prezentacije kako da se odvaja otpad. Mislim da će naši ljudi da shvate da je to stvarno bitno za nas i pokoljenja koja dolaze. Edukacija nije rađena za skupljanje starog gvožđa, a sad gvozd nigde  ne možeš da nađeš pošto otkupljivači nude dobru cenu. Računam da ćemo i za plastiku da utvrdimo cenu da i ona prikuplja i da se pakuje, a posle da se dalje distribuira. Mnoge razvijene zemlje koriste čvrsti otpad za grejanje“, dodaje Vojkan Pavić.

Građane treba edukovati o značaju pravilnog odlaganja PET ambalaže FOTO: JKP Varvarin

U Varvarinu imaju puno ideja i projekata ali ne i dovoljno novca za njihovu realizaciju.

Imali smo jednu ideju, inovativno rešenje, ali nismo prošli, za kompostiranje otpada. Želeli smo da  podelimo korisnicima usluge iznošenja smeća kompostere da svoj organski otpad tu stavljaju, da napravimo centar za prikupljanje organskog otpada i , kasnije, kompost prodajemo. Tražili smo 400.000 dolara da kupimo kompostere, da se podele korisnicima, kamion za preradu, centar za prikupljanje organskog otpada ali, nažalost, nismo prošli. Nastavićemo i dalje da konkurišemo“, govori Darko Marković, tehnički sekretar JKP „Varvarin“.

Pre dva meseca predstavnici opštine Varvarin razgovarali su i sa nadležnima u Ministarstvu ekologije kako bi dobili podršku za planirane projekte.

Dogovorili smo se da, uz njihovu saradnju, pokušamo da konkurišemo za sredstva za  izgradnju separatora za prečišćavanje otpadnih voda. Mi smo sekretaru ministarstva poslali primerak projekta da ga pogleda. Veoma je bitno da li ima mulja, da li je muljni separator ili nije muljni…Mi se u to ne razumemo puno. Najbitnije je da od njih imamo veliku podršku i nadamo se da ćemo da uspemo da krenemo sa izgradnjom separatora za prečišćavanje otpadnih voda u Varvarinu jer je mreža završena i ona direktno ide u Veliku Moravu“, kaže Pavić.

Separator za preradu otpadnih voda jer prirotet lokalne vlasti u Varvarinu FOTO: JKP Varvarin

Pored Ministarstva ekologije Varvarinci imaju intenzivne kontakte i sa drugim ministarstvima i državnim institucijama.

Imaćemo sastanak u Ministarstvu privrede gde smo konkurisali za neke projekte za asfaltiranje i rekonstrukciju ulica na teritoriju Opštine Varvarin. Ujedno idem u Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima koja treba da radi rebalans i računamo da će posle toga da uđu i naši projekti za završetak vodovodne i kanalizacione mreže tamo gde je započeta. Trudimo se, konkurišemo svuda, negde prođemo, negde ne prođemo. Potrebna su nam ogromna sredstva za sve projekte. Za proširenje, tamo gde postoji, i za završetak kanalizacione mreže treba nam 200 miliona dinara“, potencira Vojkan Pavić, prvi čovek opštine Varvarin.

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content