OBAVEŠTENJE IZ GRADSKE UPRAVE: Bezbedno uklanjanje snega i leda

Iz Gradske uprave obaveštavaju upravnike stambenih zgrada o bezbednoj proceduri za uklanjanje snega i leda.

U skladu sa članom 20. Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama, ( Sl.list Grada Kruševca br.4/2018.) obaveštavaju se Skupštine stambenih zajednica i upravnici, odnosno profesionalni upravnici, kao i ostala pravna lica i preduzetnici, da u slučaju potrebe uklanjanja snega i leda sa zajedničkih delova zgrade, odnosno poslovnih prostora uklanjanje snega i leda izvrše na bezbedan način tako što će se javna površina ograditi fizičkim preprekama ili na drugi način osigurati bezbedno kretanje prolaznika.

Preporuka je da se uklanjanje snega i leda sa površina ispred, oko i sa objekata vrši u vreme kada je frekvencija kretanja prolaznika najmanja, o čemu Odluku donosi sama Skupština stambene zajednice, odnosno odgovorno lice.

Obaveštavaju se i građani da prilikom uklanjanja snega postupaju da ne ugrožavaju namenu korišćenja javnih površina.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content