ONLINE RADIONICE: Edukacija za jedinice lokalnih samouprava na temu zaštite životne sredine

Više od 240 predstavnika jedinica lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća imalo je priliku da prisustvuje online edukativnim radionicama koje imaju za cilj unapređenje saradnje između lokalnog i nacionalnog nivoa, na teme kvaliteta vazduha, upravljanja otpadnim vodama i upravljanja otpadom.

Radionice predstavljaju jednu od aktivnosti ENVAP3 projekta, održane u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Online edukativne radionice iz ove tri oblasti su predstavnicima lokalnih samouprava približile zakonodavne okvire kao i EU legislativu i način na koji ona treba da bude preneta u nacionalno zakonodavstvo. Tokom trajanja radionica, pružene su informacije o aktivnostima Ministarstva zaštite životne sredine i u oblastima koje se odnose na Poglavlje 27, implementaciju Zelene agende i klimatske promene.

U okviru radionice „Kvalitet vazduha“ predstavnici jedinica lokalnih samouprava su se upoznali sa izradom nacrta Programa za zaštitu vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, kao i finansiranjem sektora vazduha koji podrazumeva dodeljivanje subvencija od strane Ministarstva zaštite životne sredine, kao i iz međunarodnih fondova. Takođe, učesnici su imali priliku da se bliže upoznaju sa zakonodavnim okvirom u oblasti zaštite vazduha.

„Upravljanje otpadnim vodama“ predstavlja jednu od prioritetnih tema za jedinice lokalnih samouprava, a tokom trajanja radionice učesnicima je ukazano na poslednje aktivnosti i buduće planove u segmentu upravljanja vodom. Takođe, predstavljeni su planovi finansiranja infrastrukture za upravljanje otpadnim vodama koji će doprineti boljem funkcionisanju lokalne zajednice. Praćenje kvaliteta otpadnih voda i primeri lokalnih samouprava u oblasti upravljanja otpadnim vodama bile su, takođe, neke od tema ove radionice.

Na poslednjoj online radionici „Upravljanje otpadom“, održanoj 31. januara, predstavljeni su ciljevi i mere iz tek usvojenog Programa upravljanja otpadom za period 2022 – 2031. godine.Zadatak lokalnih samouprava u ovom procesu biće da identifikuju probleme i šta je to čime bi trebalo da se u narednom periodu posvete.

Tokom trajanja radionice, eksperti iz ove oblasti diskutovalisu na teme – Cirkularna ekonomija: Uloga jedinica lokalne samouprave, finansiranje infrastrukture za upravljanje otpadom, unapređenje izveštavanja o otpadu, doprinos ciljevima za reciklažu otpada, implementacija zahteva u oblasti upravljanja otpadom.Primerima dobre prakse na lokalu pruženi su uvidi u rešavanje glavnih pitanja iz ove tri oblasti, što je podsticaj ostalim samoupravama ka boljem pronalaženju rešenja za glavne izazove sa kojima se susreću.

Na svim radionicama predstavljena je nova unapređena internet prezentacija Pregovaračke grupe 27www.pregovarackagrupa27.gov.rs na kojoj jedinice lokalnih samouprava i zainteresovana javnost mogu pronaći važna dokumenta o svim sektorima u Poglavlju 27.

Radionice su realizovaneu okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“ i „Pripreme za pregovore vezano za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, Faza 3, Program pristupanja u oblasti zaštite životne sredine (ENVAP3)“, koje finansira Vlada Švedske kao najveći bilateralni donator u oblasti zaštite životne sredine.

FOTO: Stalna konferencija gradova i opština

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content