Poslovi reciklaže za najsiromašnije

U Gradskoj upravi  je održana prezentacija Projekta „Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“.

Projekat sprovodi JKP „Kruševac“ u saradnji sa Gradskom upravom i udruženjem „Treehouse“. Finansira ga EU u okviru programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Skupština grada Kruševca juna 2015. godine usvojila Strategiju za unapređivanje položaja Roma za period 2015-2020. godine koja sadrži četiri Lokalna akciona plana u oblasti obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i stanovanja.

U okviru Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje je planirano povećanje zapošljivosti Roma i Romkinja kroz pružanje različitih programa podrške radno sposobnim licima romske populacije. U tom kontekstu su Javno komunalno preduzeće, Grad Kruševac i Udruženje “Treehouse” u partnerstvu konkurisali projektom “Osnažiti” kod Delegacije Evropske unije u cilju osnaživanja Roma u sektoru reciklaže.

Projekat je odobren u iznosu od 200.991,75 uura i predstavlja značajan resurs za sprovođenje Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje.

Za ovaj projekat, iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Grad Kruševac  je izdvojio dva miliona dinara kao učešće na projektu, za potrebe opremanja reciklažnog centra JKP Kruševac.

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content