Prezentacija projekta “Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj”

U Ražnju će u četvrtak biti održana prezentacija projekta “Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj” koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije.

Centar za socijalni rad opštine Ražanj učestvuje u realizaciji projekta „ Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj“ koji je odobren za finansiranje od strane Delegacije Evropske unije u okviru programa „Razvoj efektivnih usluga zajednice u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou”. Opština Ražanj je koordinator projekta, ugovorne strane Udruženje građana „Sunčev zrak“ iz Ražnja, Udruženje građana za podršku evropskim integracijam „ Evrokontakt “ iz Kruševca i Centar za socijani rad opštine Ražanj kao pružalac usluge”, objašnjava Jasmina Rakić, direktorka Centra za socijalni rad u Ražnju i dodaje.

Uslugu "Pomoć u kući" prima 60 korisnika sa teritorije Opštine Ražanj
Uslugu “Pomoć u kući” prima
60 korisnika sa teritorije
Opštine Ražanj

Usluga “Pomoć u kući” je počela sa radom dana 05.10.2017.godine i pružaće se zaključno sa 05.02.2019. godine uz mogućnost produženja. Za neposredni rad sa korisnicima angažovane su 12 gerontodomaćice i stručni radnik – psiholog sa polovinom radnog vremena. Svi neposredni izvršioci imaju licencu za rad, odnosno imaju sertifikovanu kvalifikaciju posla koji obavljaju.

Gerontodomaćice su raspoređene u 13 naseljenih mesta računajući i mesto Ražanj. Trenutno je u uslugu uključeno 60 korisnika sa teritorije opštine Ražanj.

Projekat koji realizujemo sa „Evrokontaktom“ ima za cilj da se licima kojima porodica ne može da obezbedi odgovarajuću zaštitu i negu, starim, iznemoglim, hronično obolelim licima, licima bez porodičnog staranja, unaprede oni aspekti funkcionisanja i prevazilaženja teškoća u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, poboljšaju i unaprede opšti kvaliteti života korisnika.

Projekat je značajan za opštinu, jer je broj starih i iznemoglih lica iz godine u godinu u stalnom porastu. Usluga “Pomoć u kući” se pokazala delotvornom za ovu posebno osetljivu društvenu grupu. Posete korisnicima dovode do smanjenja osećanja usamljenosti, izopštenosti iz zajednice i povećava se pristupačnost aktivnostima i uključenost u život u lokalnoj zajednici. Kroz pozitivnu sliku o starijim osobama smanjuje se izolacija i oni postaju aktivni i punopravni članovi našeg društva“, ističe Jasmina Rakić.

U Centru za socijalni rad ističu da su građanima opštine Ražanj najpotrebnije usluge pomoć u kući, prihvatna stanica, dnevni boravak za odrasla i stara lica, personalni asistent. Najveća prepreka za realizaciju ovih usluga su finansijska sredstva odnosno nedostatak materijalih i ljudskih resursa.

Saradnja Centra za socijalni rad opštine Ražanj sa nevladinim organizacijama je zadovoljavajuća sa tendencijom da bude kontinuirana. Opština Ražanj je prepoznala CSR kao pouzdanog partnera u brizi o starijem stanovništvu  i sa punim poverenjem je poverila taj zadatak Centru za socijalni rad opštine Ražanj. Realizacijom usluge pomoć u kući smanjuje se mogućnost institucionalizacije i poboljšava kvalitet života korisnika. Procenjujemo da će se znatno povećati broj stanovnika kojima će biti potrebne usluge pomoć u kući usled migracije mlađeg stanovništv koja je u stalnom porastu“, zaključuje Jasmina Rakić, direktorka Centra za socijalni rad opštine Ražanj.

Prezentacija projekta “Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj”, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, biće održana u četvrtak, 21. decembra, u 12 sati u sali SO Ražanj. Nakon prezentacije biće otvorena projektna kancelarija.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content