SKGO POZIV ZA GRADOVE I OPŠTINE: Prijava za pakete podrške

Stalna konferencija gradova i opština dodeliće četiri paketa podrške lokalnim samoupravama za rešavanje problema upravljanja otpadom ili cirkularne ekonomije.

Pakete podrške kroz koje će se sprovoditi aktivnosti prilagođene potrebama za rešavanja problema iz oblasti upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije dobiće četiri lokalne samouprave u Srbiji. Reč je o projektu „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ koji finansira Vlada Švedske, a njegovu realizaciju vodiće Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)od ove do 2025. godine. Direktna podrška gradovima i opštinama pruža mogućnost prevazilaženja izazova sa kojima se oni suočavaju, a upravo s tim ciljem nastao je i ovaj projekat.

Šta podrazumevaju paketi podrške projekta i zašto su oni potrebni, objasnio je Miodrag Gluščević, programski direktor SKGO za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti.

Zdrava životna sredina predstavlja javni interes.Trendovi u pogledu kvaliteta vazduha, tretmana otpadnih voda, reciklaže otpada, kvaliteta vode za piće, klimatskih promena i širenja urbanih naselja, ukazuju na to da izazovi u ovoj oblasti zahtevaju punu pažnju.Paketi podrške podrazumevaju angažman stručnjaka, direktan rad sa zaposlenima u javnoj upravi i javno komunalnim preduzećima kroz organizovanje i održavanje treninga i radionica, uključivanje zainteresovane javnosti uproces izrade Lokalnog plana upravljanja otpadom (LPUO), a sve radi jačanja kapaciteta lokalnih službenika u procesu izrade plana koji odgovara potrebama lokalne sredine. Naš cilj jeste da pomognemo lokalnim vlastima u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga, i to na inovativan, efikasan i održiv način, u skladu sa standardima Evropske unije“, izjavio je Gluščević.

Tri lokalne samouprave će kroz paket podrške biti potpomognute u pripremi Lokalnog plana upravljanja otpadom (LPUO) koji će biti usklađen sa relevantnim strateškim i zakonodavnim okvirom. Zamišljen je tako da odgovara potrebama građana i privrede, biće jednostavan, lak za korišćenje i razumljiv za najširu populaciju.  Priprema LPUO podrazumeva uvođenje ili unapređenje primarneselekcije otpada na lokalnom nivou i omogućuje korisnicima da ocene koliko su zadovoljni pruženim komunalnim uslugama.

Za četvrtu lokalnu samoupravu biće obezbeđena podrška u oblasti jedne od glavnih tema evropskih kreatora politike, posebno kad je reč o zaštiti životne sredine – cirkularna ekonomija. Kroz ovaj paket izradiće se Analiza protoka materijala (MFA – Material Flow Analysis) koja uključuje mapiranje potrošnje sirovina privrede, vrstu otpada, količine štetnih emisija, optimalno upravljanje zemljištem, korišćenje energije, postojanje industrijske zone, i to na lokalnom nivou.

Analiza će sadržati preporuke i akcioni plan za lokalnu samoupravu o tome na koji način i za koje potrebe je najbolje iskoristiti identifikovane viškove sirovina u lokalnoj zajednici. Cilj cirkularne ekonomije je da sačuva maksimalnu upotrebljivost, korisnost i novčanu vrednost proizvoda, materijala i energije.

Zainteresovani gradovi i opštine će moći da se prijave za podršku u oblastima upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije tokom oktobra i novembra meseca ove godine. Sve lokalne samouprave su o pozivu za prijavljivanje za pakete podrške blagovremeno obaveštene, a informacija o tome se nalazi i na sajtu SKGO.

Prema rečima Gluščevića, ni ostali gradovi i opštine u Srbiji neće biti zanemareni jer će njima biti obezbeđena podrška kroz izgradnju kapaciteta zaposlenih na poslovima zaštite životne sredine.

„Izgradnja kapaciteta zaposlenih obuhvatiće obuke na različite teme, kao što su izrada lokalnih programa zaštite životne sredine, primena zakona o komunalnim delatnostima, uspostavljanje zelenih saveta kao institucionalnog mehanizma za unapređenje na nivou lokalne samouprave, i druge“, rekao je Gluščević.

Najava novog investicionog ciklusa u ekološku infrastrukturu, kroz Zeleni dogovor Evropske unije za Zapadni Balkan, stavlja dodatni pritisak na lokalne samouprave da povećaju svoj učinak u planiranju i sprovođenju velikih infrastrukturnih projekata. Zahvaljujući projektima kao što je „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, gradovima i opštinama će čitav proces biti predstavljen, olakšan i ubrzan.

FOTO: freeimages.com/@dachadesig

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content