СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО: Основна организација глувих и наглувих Крушевац

Основна организација глувих и наглувих Крушевац има традицију дугу 68 година.

Дана 21.фебруара 1955.основан је Срески одбор савеза глувих Југославије са седиштем у Крушевцу. Данас је то Основна организација глувих и наглувих Крушевац, са седиштем у ул. Бријановој број 7.

ООГНК своје деловање остварује на подручју града Крушевца као и на подручју општина Александровац, Брус, Ћићевац и Варварин.Окупља глува и наглува лица ради остваривања њихових заједничких интереса и пружања најразличитијих видова помоћи и подршке. Има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима уређеним Уставом, Законом и Статутом. Има добру сарадњу са Градском управом града Крушевца, установама и институцијама у граду, удружењима ОСИ, Центром за ОСИ Крушевац, Савезом глувих и наглувих Србије ,МРЗБСП и другима.

Реализује  бројне и разноврсне активности и води бригу о школовању, запошљавању, слушној амплификацији, неговању културно-уметничког стваралаштва, аматерског спорта у бројним спортским дисциплинама у оквиру Спортског друштва глувих и наглувих „Чарапани“. Организују се излети, прославе, обележавање верских и државних празника и свакодневно окупљање чланства.

Преводилачки сервис ОО ГНК пружалац је услуга превођења и тумачења српског знаковног језика. То је услуга коју организација пружа како члановима тако и свим установама, институцијма и појединцима где се укаже потреба за том врстом услуге.

 

orggluvih@gmail.com

Brijanova br:7 Кruševac

037/ 425 – 350

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content