ШТА КАЖУ МЛАДИ ИЗ РАСИНСКОГ ОКРУГА?: Главни проблеми незапосленост и низак стандард!

Млади у Расинском округу сматрају да им је највећи проблем незапосленост, свој положај оцењују као лош или изузетно лош, највише се ангажују у хуманитарним акцијама а недостатак времена истичу као главни проблем за активније укључивање у иницијативе на локалном и националном нивоу.

Ово су само неки од закључака проистекли из истраживања обављеног у оквиру пројекта „За активно учешће младих Расинског округа“. Центар за истраживачко новинарство Крушевац – ЦИНК је обавио истраживање о ставовима младих везаним за њихово активно учешће и волонтеризам а истраживање је реализовано од средине маја до средине јуна 2023. године на територији Града Крушевца и општина Ћићевац и Варварин.

Истраживање је рађено на узорку од 150 испитаника и испитаница узраста од 16 до 30 година а обавили су га активисти ЦИНК-а, чланови Омладинске редакције портала КрушевацПрес и чланови Удружења „Окулар“ из Ћићевца.

Од 150 испитаника 68 су били мушког а 82 женског пола. Њих 62 је било узраста од 15 до 19 година, 39 од 20 до 24 године а 49 од 25 до 30 година. Према резиденцијалном статусу 77 живи у урбаном подручју (граду) а 73 у руралном подручју (селу).

Међу анкетиранима највише је било оних који су завршили средњу школу – 59, факултет – 33, основну школу – 23, средњу стручну школу – 18 и високу школу – 17.

Према радном статусу највише је било ученика и ученица – 50. Као незапослена лица изјаснило се 26 анкетираних, 24 студира, 21 је запослен у приватном сектору, 12 ради у јавном сектору, осморо је ангажовано у цивилном сектору, петоро су предузетници а четворо ради у „сивој зони“.

Поред ставова младих о активизму желели смо да видимо и колико су им важне одређене вредности. Добијени резултати показују да су младима најважнији породица и породичне вредности са просечном оценом 4,35 а потом право на заштиту животне средине – 4,34, и људска права – 4,29. Најмање су им важни религија и припадност религиозним групама – просечна оцена 3,11, и традиција и традиционалне вредности – 3,40“, износи неке податке Славиша Миленковић, менаџер пројекта „За активно учешће младих Расинског округа“.

Наредно питање у истраживању је гласило „Шта сматрате да су проблеми младих у вашој општини/граду?“. Од десет понуђених одговора млади су могли изабрати три и према њиховом мишљењу највећи проблем је незапосленост коју је 68 анкетираних  обележило као проблем. На другом месту је „мали утицај на доношење одлука“ са 60 гласова и „низак стандард живота“ са 58 гласова.

Млади у Крушевцу, Ћићевцу и Варварину су више него незадовољни својим положајем у локалној заједници. Њих 61 (40,6%) је положај оценило као лош, 47 (31,3%)  као задовољавајући а 27 (18%) као изузетно лош. Десеторо  младих сматра да је тај положај веома добар а само њих петоро да је одличан.

Највећи проценат испитаника, 57, није активан члан ниједне групе или организације. У невладиним организацијама ангажовано је 46 анкетираних док је у чланству спортских клубова 25 испитаних. Занимљиво да се само деветоро младих изјаснило да су чланови неке политичке партије!

На питање „Да ли сте некада учествовали у некој врсти акције?“ највише испитаника се изјаснило да је учествовало у хуманитарној акцији – њих 91. У потписивању петиције је учествовало 69 а некој волонтерској акцији 64. Најмање младих, само 17, је учествовало у јавној расправи о предлогу закона, стратегије или акционог плана. На питање да ли су на неки други начин помогли да се нешто унапреди у њиховом окружењу 84 је одговорило да није а 66 да јесте. Под тим активностима млади најчешће подрзаумевају разне еколошке акције, чишћење и слично, као и учешће и активностима својих организација на едукацији вршњака“, додају истраживачи ЦИНК-а.

Позитивно је да 93 (62%) испитаника сматра да се кроз активизам у удружењу може поправити стање у друштву. Њих 43 (28,6%)  није сигурно а 13 не верује у то.

Наредно питање је гласило „Да ли себе сматрате друштвено активном младом особом?“. Од 150 анкетираних 64  (42,6%) себе сматра друштвено активном особом, 31 (20,6%)  нема став, док 34 (22,6%)  настоји да буде у току друштвених дешавања али се лично не ангажује. Да активизам треба препустити онима који су за то меродавнији сматра њих 11 док десеторо друштвени активизам не интересује.

На питање „Из којих разлога се активније не укључујете у иницијативе које имају за циљ позитивне промене у друштвеном животу, на националном или нивоу локалне заједнице?“ најчешћи одговор је био „недостатак времена“. Ова одговор заокружило је 59 анкетираних (39,3%) . Завидан проценат, 28,6%, сматра да се „активно укључује у складу са могућностима“.

Без обзира што је истраживање рађено на релативно малом узорку и што су млади поприлично хетерогена група јер нису исте потребе ученика од 17 година и младог човека од 28 година који је завршио факултет и засновао породицу, мислим да су резултати драгоцени како за доносиоце одлука на локалном нивоу које се односе на младе тако и за организације које окупљају младе. Евидентни су њихово незадовољство положајем у друштву, незаинтересованост за политику али и спремност за укључивање у одређене активности на локалном нивоу“, додаје Славиша Миленковић.

Projekat “Za aktivno učešće mladih Rasinskog okruga” se implementira uz podršku Regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i  Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content