ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: Epidemiološka situacija i dalje loša!

Na telefonskoj sednici gradskog Štaba za vanredne situacije Grada Kruševcajednoglasno je usvojeno više zaključaka.

Doneti su sledeći zaključci:

1. Usvaja se izveštaj ZZJZ Kruševac, Opšte bolnice Kruševac i Doma zdravlja Kruševac o nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Kruševca sa osvrtom na dalji period;

2. Usvaja se preporuka ZZJZ Kruševac o neophodnosti poštovanja mera Kriznog štaba navedene u Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 i svih odluka koje bude doneo Krizni štab u daljem periodu:

3. Obavezuje se ZZJZ Kruševac da blagovremeno obaveštava javnost o sprovođenju imunizacije na teritoriji grada Kruševca;

4. Usvaja se izveštaj o realizaciji i sprovođenju zaključaka sa treće redovne sednice GŠVrSt u delu koji se odnosi na javna preduzeća za održavanje putne infrastrukture u zimskom periodu 2020/2021. godine na teritoriji grada Kruševca i okoline;

5. Nalaže se upravljaču puta da organizuje zimsku službu i održavanje u skladu sa vremenskim uslovima i prognozama nadležnih državnih organa. Komunalna inspekcija treba da nastavi dalji nadzor subjektima koji su na realiѕaciji u zimskoj službi;

6. Zatražiti informaciju o realizaciju dosadašnjeg plana zimske službe JP „Putevi-Srbije“ na održavanju državnih puteva na teritoriji grada Kruševca;

7. Usvaja se predlog Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca u 2021. godini;

8. Usvaja se izveštaj JKP Vodovod Kruševac o preuzetim mesnim vodovodima;

9. Nalaže se dalja popuna i obuka jedinice civilne zaštite opšte namene u skladu sa usvojenom Odlukom o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kruševca.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content