Strateško planiranje javnih politika na lokalnom nivou

Istraživanje o strateškom planiranju koje je udruženje građana „Evrokontakt“, tokom proleća 2017. godine, sprovelo u šest gradova i opština Rasinskog upravnog okruga pokazalo je da se pokazalo je da se stanje u ovoj oblasti ne razlikuje značajno od stanja u drugim lokalnim samoupravama.

Strateški dokumenti se na lokalnom nivou, uglavnom, doživljavaju kao neophodnost za pristup donatorskim sredstvima, a ne kao veoma koristan alat za upravljanje razvojnim procesima.

Istraživanje je pokazalo i da većina lokalnh samouprava nema dovoljno kapaciteta za strateško planiranje, da su strategije neretko neadekvatno povezane sa budžetima kao i da je proces, do sada, u velikoj meri zavisio od senzibilisanosti i ekspertize pojedinaca koji se nalaze u strukturama koje su upravljale ovim procesima. Najuočljiviji problemi su nastajali po usvajanju strateških dokumenata, budući da u većini slučajeva nisu uspostavljani mehanizmi za efikasan monitoring i evaluaciju njihove primene, odnosno za reviziju u slučaju potrebe“, objašnjava Nenad Krstić iz Udruženja građana “Evrokontakt”.

Novost u odnosu na vreme kada je rađeno istraživanje jeste usvajanje Zakona o planskom sistemu, u aprilu 2018. godine. Iako je samo usvajanje u Narodnoj skupštini proteklo za širu javnost neprimećeno, načinjen je veliki pomak u ovoj oblasti, budući da se po prvi put uvodi zakonska obaveznost postojanja određenih planskih razvojnih dokumenata, na svim nivoima vlasti u Srbiji.

Bez obzira na određene manjkavosti, kao što je nepostojanje kaznenih odredbi, postojanje zakonskog okvira jeste veoma važno za dalji razvoj strateškog planiranja kod nas. U tom smislu biće veoma važno raditi na promociji Zakona o planskom sistemu u javnosti, kao i na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava da Zakon primene na odgovarajući način.  Praćenje primene, odnosno analiza stanja u oblasti strateškog planiranja na lokalnom nivou kao i davanje preporuka, odnosno predlaganje mera za poboljšanje procesa, biće od velikog značaja za dalje uspostavljanje efikasnog sistema planiranja na lokalu“, naglašava Krstić.

Udruženje ’’Evrokontakt’’ je nekoliko dana potpisalo Protokol o saradnji sa Opštinom Trstenik, koja je kroz dosadašnju saradnju pokazala zainteresovanost i spremnost za saradnju i unapređenje kvaliteta usluga koje pruža svojim građanima.

Odabrali smo ’’krovni’’ opštinski strateški dokument, Strategiju održivog razvoja opštine Trstenik za period od 2010. do 2020. godine, koju nameravamo da evaluiramo i da utvrdimo sve relevantne činjenice u vezi procesa izrade, usvajanja i dosadašnje realizacije. Naše ideje i predlozi su bili ozbiljno shvaćeni i prihvaćeni. Nadamo se da ćemo na kraju saradnje moći da Opštinu Trstenik predstavimo široj javnosti kao primer dobre prakse u strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji, ali istovremeno i da doprinesemo da se taj proces dalje unapredi i uskladi sa novim zakonskim okvirom“, ističe Nenad Krstić.

Istraživanje o strateškom planiranju u Rasinskom okrugu izrađeno je u okviru projekta “Provera EU stvarnosti” koji se realizuje u partnerstvu sa još četiri organizacije, članice Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Beogradskom otvorenom školom, u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ čiju je realizaciju podržala Švedska.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content