UDRUŽENJA GRAĐANA “EVROKONTAKT”: Promocija socijalnog preduzetništva

Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt” predstavilo je svoje aktivnosti na promociji socijalnog preduzetništva u Rasinskom i Raškom okrugu.

Evrokontakt” je pre dve godine počeo ozbiljnije da se bavi temom socijalnog preduzetništva. Ovaj vid preduzetništva u Srbiji nije razvijen ali se javljaju razne fondacije, udruženja i drugi oblici udruživanja građana koji funkcionišu po ovom principu. Mi smo već sproveli jedan projekat u Rasinskom okrugu, podržan od strane Razvojne agencije Srbije, a sada nastavljamo aktivnosti”, kazao je na konferenciji za novinare Nenad Krstić, predsednik “Evrokontakta”.

Nenad Krstić i Radoš Kandić na konferenciji za novinare Udruženja građana “Evrokontakt” FOTO: CINK – S. Milenković

Socijalno preduzetništvo kao tema nije eksplicitno deo nijednog poglavlja u pregovorima o pridruživanju Srbije Evropskoj Uniji ali bi moglo da bude tretirano kao primena primera dobre prakse iz EU.

Socijalno preduzetništvo je specifično jer je to vid poslovanja koji ne doživljava profit kao osnovni cilj poslovanja. Socijalno preduzetništvo je alat za ostvarivanje šire društvene misije. To je odgovor civilnog sektora na narastajuće probleme u društvu. Nažalost, javni sektor nije prepoznao značaj socijalnog preduzetništva”, dodaje Krstić.

Nacrt Zakona o socijalnom preduzetništvu je, do sada, pet puta ulazio u proceduru za usvajanje a potom povlačen. Poslednja verzija je, takođe, povučena bez objašnjenja.

Imali smo više različitih sastanaka i fokus grupa u Rasinskom i Raškom okrugu na kojima smo došli do seta mera koje se mogu primeniti u lokalnim samoupravama kako bi se podstaklo socijalno preduzetništvo. Lokalne zajednice mogu da učine dosta i mi ćemo uskoro izaći sa setom od deset mera koje se mogu primeniti na lokalnom nivou kako bi se kreirao stimulativni ambijent za socijalno preduzetništvo”, naglašava Krstić dodajući da je veoma bitno da se javnost uključi o ove aktivnosti.

Konferencija Udruženja građana “Evrokontakt” je organizovana  u okviru projekta “Glas zajednice u EU integracijama – Podsticaj dijaloga OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, koji ima za cilj da doprinese procesu evropskih integracija osnaživanjem organizacija civilnog društva da preuzmu aktivnu ulogu u procesima donošenja politika i odlučivanja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u Srbiji.
Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Fondacija ’’Trag’’ iz
Beograda, u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Medija i reform centrom Niš,
Forumom civilne akcije ’’Forca’’ iz Požege, Centrom za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, Edukativnim centrom iz Kruševca, Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara, ’’Proaktivom iz Niša i ’’Evrokontakt’’ iz Kruševca.

Projekat finansira Evropska unija kroz Program podsticaja civilnog društva 2015.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content