Zabranjena upotreba vode sa 13 javnih česama

Zbog zdravstvene neispravnosti Zavod za javno zdravlje zabranio je upotrebu vode za piće i sanitarno-higijenske potrebe sa 13 česama u Kruševcu i okolini.

Zabranjena je upotreba vode sa javne česme u Dedini,  Lazareve česme – kod turskog kupatila u Kruševcu, Uroševe česme – ul. Jug Bogdanova bb, Lazareve česme u Kruševcu, Zuline česme u Kruševcu, javne česme u selu Gari, javne česme u selu Žabare – plići izvor, javne česme u selu Žabare – dublji izvor, česama u Beloj vodi, Lomnici, Gaglovu, česme Sveti Jovan – Čitluk i javne česme u centru Kaonika.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content