Zaštitnik građana nagradio Kruševac

Zaštitnik građana je, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština, nagradio opštinu Svilajnac i gradove Novi Sad i Kruševac.

Ova tri grada su nagrađena za najveći doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju u 2017. godini.

Kruševac je nagrađen za inicijative izrade i usvajanja Plana održive urbane mobilnosti grada Kruševca od 2017. do 2030. godine, koji sadrži viziju, ciljeve i akcione planove za organizovanje i unapređenje svih vidova saobraćaja i stvaranje urbanog okruženja, koji treba da doprinesu razvoju grada, a pristupačni su svim građanima, nezavisno od starosti, pola, fizičkih i mentalnih sposobnosti i ekonomskog statusa.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content